Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Biga Meslek Yüksekokulu

Yerel Yönetimler
Yüksekokulumuzda 2010-2011 öğretim yılında eğitim-öğretime açılan Yerel Yönetimler Programı her yıl 30 öğrenci kontenjanı ile yaklaşık 60 öğrenciyle eğitim ve öğretim faaliyetine devam etmektedir. Öğrencilerimiz mezun olmadan önce 30 iş günü staj yapmak zorundadır. Programın eğitim dili Türkçedir.

Programın Amacı:

Yerel Yönetimler programı; Belediyeler, İl Özel İdareleri gibi yerel yönetim kuruluşları ve çeşitli merkezi yönetim kuruluşlarının ilgili birimlerine ara ve orta düzeyde yönetici yetiştirmek amacıyla eğitim ve öğretim faaliyeti yürütmektedir. Program, ülke genelinde yerel ve bölgesel nitelikteki birçok hizmetin yürütülmesini sağlayan ve önemi gün geçtikçe artan yerel yönetim kuruluşlarının yetişmiş ve nitelikli işgücü gereksinimini karşılayabilmek için; yerel yönetimlere ve hizmetlerine ilişkin projeler üreten, araştırmacı, modern yönetim tekniklerini uygulayabilme özelliklerine sahip eleman yetiştirmeyi hedeflemiştir. Ayrıca bu program; çağdaş yerel yönetim biliminin temel ilkelerine, stratejilerine ve tekniklerine vakıf; analitik düşünme, problem çözme ve karar verme yetenekleriyle donanmış yönetici adaylarını yetiştirmek amacıyla faaliyet göstermektedir.

Siyaset, ekonomi, hukuk, kamu yönetimi, kentleşme ve çevre sorunları konusunda eğitim almış, özellikle yerel yönetimlerin ve kamu sektörünün çeşitli kademelerinde görev alacak, yönetim anlayışının gerektirdiği teorik bilgilere sahip, bu bilgileri uygulamaya aktarabilecek alt ve orta düzey yönetici adaylarının yetiştirilmesi programın başlıca hedefleridir.

Öğrencilerin Sahip Olacağı Bilgi, Beceri ve Yetkinlikler:

Programın faaliyetleri sonucunda amaçlanan öğrenci kazanımları şunlardır:
 
 • Sosyal bilimlere ilgi duyma ve bu alanda analitik düşünme becerisine sahip olma,
 • Düşüncelerini yazı ile ifade edebilme gücüne sahip olma,
 • Dikkatli ve benzer işleri yapmaktan sıkılmama,
 • Araştırmacı ve çözüm üretme alışkanlığına sahip olma,
 • Toplumsal ilişkilerde başarılı olma,
 • Liderlik yeteneklerine sahip ve takım çalışmasına yatkın olma,
 • Güler yüzlü ve hoşgörülü olma,
 • Halkla ilişkiler, yönetim becerisi ve insan kaynakları konularında iyi yetişmiş olma,
 • Edindiği bilgileri iş yaşamına aktarabilme becerisine sahip olma,
 • Bilişim teknolojilerini etkin kullanabilme,
 • Etkin karar verici olarak çalışma yeteneğine sahip olma.
Ders Programı için  tıklayınız...
Ders İçerikleri ekler kısmındadır.
Eğitim Bilgi Sistemi için tıklayınız...
 
Kariyer ve Lisans Tamamlama:

Yerel Yönetimler Programı'ndan mezun olanlar ''Meslek Elemanı'' unvanı almaya hak kazanırlar. Mezunlar; belediyelerde, il özel idarelerinde, kent konseylerinde, sivil toplum kuruluşlarında, kamuoyu araştırmaları ile ilgili kuruluşlarda ve benzeri tüm resmi ve özel kuruluşlarda çalışabilirler. Ayrıca büyük kentlerde mahalle muhtarlıklarında veya köy muhtarlıklarında istihdam edilebilecekleri gibi muhtar seçilmeleri durumunda köy veya mahalle yönetimlerinde daha başarılı ve etkin olabileceklerdir. Bölüm mezunlarına kamu personeli sınavı (KPSS) ile kamu kurumlarında istihdam olanağı sağlanmaktadır. Mezunlarımız belediyelerde aşağıdaki birimlerde istihdam edilebilirler;
 • Fen İşleri Müdürlüğü,
 • Hal Müdürlüğü,
 • Hukuk Müdürlüğü,
 • İmar ve Şehircilik Müdürlüğü,
 • İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü,
 • İtfaiye Müdürlüğü,
 • Mali Hizmetler Müdürlüğü,
 • Özel Kalem Müdürlüğü,
 • Park Bahçeler Müdürlüğü,
 • Su Kanalizasyon Müdürlüğü,
 • Temizlik İşleri Müdürlüğü,
 • Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü,
 • Veteriner İşleri Müdürlüğü,
 • Yazı İşleri Müdürlüğü,
 • Zabıta Müdürlüğü,
 • Kent Konseylerinin Çeşitli Birimleri.
 • Yerel yönetimlerin oluşturdukları AB projelerinde .
 • İl Özel İdarelerinde aşağıdaki birimlerde istihdam edilebilirler;
 • Mali Hizmetler Müdürlüğü,
 • İnsan Kaynakları Müdürlüğü,
 • Yazı İşleri Müdürlüğü,
 • Mali Hizmetler Müdürlüğü,
 • Sağlık Hizmetleri Müdürlüğü,
 • Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü,
 • İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü,
 • Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü,
 • Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü,

Dikey Geçiş Yapılabilen Bölümler:

Yerel Yönetimler önlisans programını bitirenler ÖSYM tarafından yapılan Dikey Geçiş Sınavında başarılı oldukları takdirde ülkemizdeki ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetindeki üniversitelerin;
 
 • Kamu Yönetimi
 • Siyaset Bilimi
 • Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi


Lisans programlarına dikey geçiş yapabilirler. Aynı zamanda Anadolu Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinin Kamu Yönetimi bölümlerinin üçüncü sınıflarına sınavsız dikey geçiş yapabilirler.

 

Bölüm Başkanı:
 
Öğr. Gör. Dr. Ahmet KURT

Program Danışmanı:

Öğr. Gör. Dilara BENEK

Programda Görevli Akademik Kadro:

Öğr. Gör. Filiz DENİZ
Öğr. Gör. Coşkun BORLAT
Öğr. Gör. Dalga BAŞARIR
Öğr. Gör. Dilara BENEK

Ekler

Ders içerikleri .pdf

Dilek ve Önerileriniz İçin RİMER
(Rektörlük İletişim Merkezi)