Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Biga Meslek Yüksekokulu

3+1 İşyeri Uygulaması Eğitimi (İUE)

1. Yönerge (Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Meslek Yüksekokulları İşyeri Uygulaması Eğitimi Yönergesi)

2. İşyeri Uygulaması Eğitimi (İUE) Dersi Başvurudan Rapor Teslimine Kadar İş Akış Şeması

3. Dersin Uygulamasında Kullanılacak Olan Formlar

       EK-1. İşyeri Uygulaması Eğitimi (İUE) Dersi Öğrenci Kabul Belgesi ve Sözleşmesi Formu (3 nüsha)

       EK-2. İUE Dersi Öğrenci Değerlendirme Formu

       EK-3. İUE Dersi Yerinde Denetim Formu (2 nüsha)

       EK-4. İUE Eğitimi Dersi Günlük Devam Çizelgesi

       EK-5.  İUE Dersi Raporu Yazım Kılavuzu

      EK-6. İUE Dersi İşyeri Değişikliği Talep Dilekçesi

4. 3+1 İşyeri Uygulaması Eğitimi İle İlgili Merak Edilen ve Sıkça Sorulan Sorular

5. İşyeri Uygulaması Eğitimi (İUE) Organizasyon Şeması

6.  3+1 İşyeri Uygulaması Eğitimi (İUE) Uygulanacak Programlarımız

Ekler

1-ÇOMÜ MYO İŞYERİ UYGULAMASI EĞİTİMİ YÖNERGESİ.pdf
2-İŞYERİ UYGULAMASI EĞİTİMİ (İUE) DERSİ BAŞVURUDAN RAPOR TESLİMİNE KADAR İŞ AKIŞ ŞEMASI.pdf
3+1 UYGULAYAN PROGRAMLAR.pdf
3-EK 1- BİGA MYO İşyeri Kabul ve Sözleşmesi.pdf
3-EK 2 BİGAMYO İşyeri Uygulama Eğitim Sorumlusu.pdf
3-EK 3-BİGAMYO Yerinde Denetim Formu.pdf
3-EK 4- BİGAMYO Öğrenci Devam Çizelgesi.pdf
3-EK 5- BİGAMYO İşyeri Uygulama Eğitimi Raporu.pdf
3-EK 6-İşyeri Uygulaması Eğitimİ Dersi İşyeri Değişikliği Talep Dilekçesi.pdf
4-SIKÇA SORULAN SORULAR.pdf
5-ORGANİZASYON ŞEMASI.pdf
6- 3+1 Mesleki Eğitim İşbirliği Protokolü İmza Töreni.pdf