Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Biga Meslek Yüksekokulu

Dilekçeler

Dilekçeler ektedir.

Ekler

Askerlik İşlemleri EK-C2 Belgesi Talep Dilekçesi.pdf
Çok Amaçlı Dilekçe Örneği.pdf
Ders Kayıt Formu.pdf
Ders Muafiyeti Talep Dilekçesi.pdf
DGS ile Yerleşenlerin Transkript ve Ders İçerikleri Talep Dilekçesi.pdf
Disiplin Belgesi Talep Dilekçesi.pdf
Ek Sınav Dilekçesi.pdf
Kaydı Silinen Öğrencilerin Lise Diploması Talebi Dilekçe Örneği.pdf
Kayıt Dondurma Talebi Dilekçesi.pdf
Kayıt Sildirme Dilekçesi.pdf
Lise Diploması Talep Dilekçesi.pdf
Mazeret Kaydı Talep Dilekçesi.pdf
Mazeret Sınavı Başvuru Dilekçesi.pdf
Mezun Öğrenciler İçin İlişik Kesme Formu.pdf
Öğrenci Bilgi Güncelleme Dilekçesi.pdf
Öğrenci Kimliği Yenileme Talep Dilekçesi.pdf
Öğrenci Sportif Faaliyet Katılım Taahhütnamesi.pdf
Önlisans Diplomasını Kaybedenler için Dilekçe.pdf
Sınav Sonucuna İtiraz Dilekçesi.pdf
Staj Dosyası Teslim Tutanağı.pdf
Staj Zorunluluk Yazısı Talep Dilekçesi.pdf
Tek Ders- Üç Ders Sınavı Başvuru Dilekçesi.pdf
Yabancı Dil Muafiyet Dilekçesi.pdf
Yatay Geçiş Yapan Öğrenciler İçin Belge İsteme Dilekçesi.pdf
Yaz Okulu Başvuru Dilekçesi.pdf
Yaz Okulu için Onay Yazısı Talep Dilekçesi.pdf