Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Biga Meslek Yüksekokulu

Yönetim

MESLEK YÜKSEKOKULU YÖNETİMİ

Öğr. Gör. Ertuğrul BİLGÜCÜ Müdür
Dr. Öğr. Üyesi Ferhat YILDIRIM Müdür Yardımcısı
Öğr. Gör. İsmail HACIKURU Müdür Yardımcısı
Basri ÇORAK Meslek Yüksekokulu Sekreteri

MESLEK YÜKSEKOKULU YÖNETİM KURULU

Başkan  Öğr. Gör. Ertuğrul BİLGÜCÜ Müdür
 Üye  Dr. Öğr. Üyesi Ferhat YILDIRIM Müdür Yardımcısı
 Üye  Öğr. Gör. İsmail HACIKURU Müdür Yardımcısı
 Üye  Doç. Dr. Murat AKYILDIZ Pazarlama ve Reklamcılık Bölüm Başk.
 Üye  Dr. Öğr. Üyesi Ahmet UZATICI Kimya ve Kimyasal İşle. Tekn. Bölüm Başk. V.
 Üye  Dr. Öğr. Üyesi Ayşe Gülin ESER Öğretim Üyesi
 Raportör  Basri ÇORAK Raportör

MESLEK YÜKSEKOKULU KURULU

Başkan  Öğr. Gör. Ertuğrul BİLGÜCÜ Müdür
 Üye  Dr. Öğr. Üyesi Ferhat YILDIRIM Müdür Yardımcısı
 Üye  Öğr. Gör. İsmail HACIKURU Müdür Yardımcısı
 Üye  Prof. Dr. Halis KALMIŞ Muhasebe ve Vergi Bölüm Başk.
 Üye  Doç. Dr. Murat AKYILDIZ Pazarlama ve Reklamcılık Bölüm Başk.
 Üye  Doç. Dr. Songül ŞENTÜRKLÜ Gıda İşleme Bölüm Başk.
 Üye  Dr. Öğr. Üyesi Ahmet UZATICI Kimya ve Kimyasal İşleme Tekn. Bölüm Başk. V.
 Üye  Dr. Öğr. Üyesi Ferhat YILDIRIM Makine ve Metal Tekn. Bölüm Başk.
 Üye  Dr. Öğr. Üyesi Halife ÇAĞLAR Elektrik ve Enerji Bölüm Başk.
 Üye  Öğr. Gör. Dr. Ayşin AŞKIN Malzeme ve Malzeme İşleme Tenk. Bölüm Başk. (Tedviren)
 Üye  Öğr. Gör. Dr. Ahmet KURT Yönetim ve Organizasyon Bölüm Başk.(Tedviren)
 Üye  Öğr. Gör. Zafer ÖZGÜR Mot. Araçlar ve Ulaştırma Tekn. Bölüm Başk. (Tedviren)
 Raportör  Basri ÇORAK Raportör

 

Dilek ve Önerileriniz İçin RİMER
(Rektörlük İletişim Merkezi)