Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Biga Meslek Yüksekokulu

Yönetim

MESLEK YÜKSEKOKULU YÖNETİMİ

Öğr. Gör. Ertuğrul BİLGÜCÜ Müdür
Dr. Öğr. Üyesi Ferhat YILDIRIM Müdür Yardımcısı
Öğr. Gör. Muradiye ÖZEL ÖDÜL Müdür Yardımcısı
Basri ÇORAK Meslek Yüksekokulu Sekreteri

MESLEK YÜKSEKOKULU YÖNETİM KURULU

Başkan  Öğr. Gör. Ertuğrul BİLGÜCÜ Müdür
 Üye  Dr. Öğr. Üyesi Ferhat YILDIRIM Müdür Yardımcısı
 Üye  Öğr. Gör. Muradiye ÖZEL ÖDÜL Müdür Yardımcısı
 Üye  Dr. Öğr. Üyesi Ahmet ŞAHBAZ Pazarlama ve Reklamcılık Bölüm Başkanı
 Üye  Dr. Öğr. Üyesi Halife ÇAĞLAR Elektrik ve Enerji Bölüm Başkanı
 Üye  Dr. Öğr. Üyesi Ayşe Gülin ESER Öğretim Üyesi
 Raportör  Basri ÇORAK Yüksekokul Sekreteri

MESLEK YÜKSEKOKULU KURULU

Başkan  Öğr. Gör. Ertuğrul BİLGÜCÜ Müdür
 Üye  Dr. Öğr. Üyesi Ferhat YILDIRIM Müdür Yardımcısı
 Üye  Öğr. Gör. Muradiye ÖZEL ÖDÜL Müdür Yardımcısı
 Üye  Prof. Dr. Halis KALMIŞ Muhasebe ve Vergi Bölüm Başk.
 Üye  Prof. Dr. Songül ŞENTÜRKLÜ Gıda İşleme Bölüm Başk.
 Üye  Dr. Öğr. Üyesi Ahmet ŞAHBAZ Pazarlama ve Reklamcılık Bölüm Başk.
 Üye  Dr. Öğr. Üyesi Ahmet UZATICI Kimya ve Kimyasal İşleme Tekn. Bölüm Başk. V.
 Üye  Dr. Öğr. Üyesi Ferhat YILDIRIM Makine ve Metal Tekn. Bölüm Başk.
 Üye  Dr. Öğr. Üyesi Halife ÇAĞLAR Elektrik ve Enerji Bölüm Başk.
 Üye  Dr. Öğr. Üyesi Ayşin AŞKIN Malzeme ve Malzeme İşleme Tekn. Bölüm Başk.
 Üye  Dr. Öğr. Üyesi Uğur SERÇE Yönetim ve Organizasyon Bölüm Başk.
 Üye  Öğr. Gör. Zafer ÖZGÜR Mot. Araçlar ve Ulaştırma Tekn. Bölüm Başk. (Tedviren)
 Raportör  Basri ÇORAK Yüksekokul Sekreteri