Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Biga Meslek Yüksekokulu

Tarihçe

 

Ekonomik kalkınma ancak yetişmiş insan gücü ile mümkündür. Mesleki eğitim ise kazanılan birikimlerin bilgi ve gelişmiş teknoloji ile harmanlanarak öğrencilere ve sonrasında bölge, ülke ile tüm dünyaya aktarılması sonucunda geleceği daha iyi, yaşanabilir ve aydınlık kılmaktır. Bu bilinçle kurulmuş olan Biga Meslek Yüksekokulunun amacı; öğrencilere teknolojik mesleki bilgileri vermek ve sosyal yönlerinin gelişmesine olanak hazırlayarak bağımsız düşünebilen, araştırma yapabilen ve doğru karar verebilen, yaratıcı düşünceye sahip çağdaş bir vatandaş olarak onları topluma kazandırmaktır.

1990-1991 eğitim-öğretim döneminde Trakya Üniversitesi bünyesinde öğretime başlayan Biga Meslek Yüksekokulu, 1992 yılında 3837 Sayılı Kanun’la kurulan Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesine bağlanmıştır. Bu dönemde Elektrik, Otomotiv, Bilgisayarlı Muhasebe ve Vergi Uygulamaları ile Seracılık programları bulunan Meslek Yüksekokulumuzda, 1994 yılında Dericilik ile Süt ve Ürünleri Programları açılmıştır.

Meslek Yüksekokulumuz 2021-2022 Öğretim Yılından itibaren Prof. Dr. Ramazan Aydın Yerleşkesinde bulunan yeni hizmet binalarında öğretime devam etmekte olup 12 adet örgün öğretim programı bulunmaktadır. İkinci öğretim programlarımız ile Metalurji Programının öğrenci alımı kontenjanı bulunmamaktadır.

Öğrenci alımı kontenjanı bulunan programlarımız; Elektrik (örgün öğretim), Elektrik Enerjisi Üretim, İletim ve Dağıtım (örgün öğretim), Makine (örgün öğretim), Süt ve Ürünleri Teknolojisi (örgün öğretim), Gıda Teknolojisi (örgün öğretim), Otomotiv Teknolojisi (örgün öğretim),Mobilya ve Dekorasyon (örgün öğretim), Pazarlama (örgün öğretim), Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (örgün öğretim), İşletme Yönetimi (örgün öğretim), Yerel Yönetimler (örgün öğretim), Kooperatifçilik (örgün öğretim)'tir. Meslek Yüksekokulumuz yeni hizmet binaları 8345 metrekare kapalı alana sahip olup bir adet öğrenci kantini mevcuttur.

Meslek Yüksekokulumuzun Elektrik, Makine ile Muhasebe ve Vergi Uygulamaları programlarında öğrenim gören öğrenciler, 2019-2020 Akademik yılından itibaren eğitim programlarının dördüncü yarıyılına eklenen ve öğrenciler tarafından seçmeli ders olarak seçilmesi gereken İşyeri Uygulaması Eğitimi dersini alarak eğitimlerini ilgili sektörel kurum ve kuruluşlarda tamamlayabilirler. İşbaşı eğitimi, mesleğe hazırlanma, mesleğin gerekli kıldığı bilgi ve becerileri arttırma ve mesleki becerilerini geliştirme amaçlı İşyeri Uygulaması Eğitimi dersinin yürütülmesi ve değerlendirilmesi ile ilgili temel ilke, kural ve yöntemler; Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Meslek Yüksekokulları İşyeri Uygulaması Eğitimi Yönergesine göre yapılır.

EĞİTİM ALANLARI

Derslikler: Meslek Yüksekokulumuzda 18 adet derslik, 4 adet atölye sınıfı ve 1 adet teknik resim çizim sınıfı mevcut olup, sınıf ve atölyelerimizde projeksiyon cihazı bulunmaktadır.

Toplantı Salonu: Okulumuzda bir adet toplantı salonu mevcut olup, ihtiyaca cevap verecek donanıma sahiptir.

Konferans Salonu: Meslek Yüksekokulumuz konferans, seminer, panel, sunum gibi bilimsel faaliyetlerin gerçekleştirildiği, mefruşat ve ses sisteminin yeterli düzeyde dizayn edildiği 115 kişilik modern bir konferans salonuna sahiptir. Konferans salonumuzda öğretim elemanlarımız haricinde, alanında uzman kişiler bilimsel çalışmalarını sergileme olanağı bulabilmektedir.

Atölye ve Laboratuvarlar:

 • Süt ve Ürünleri Teknolojisi Atölyesi (Günlük 1000 litre süt işleme kapasiteli)
 • Makine Atölyesi,
 • Otomotiv Teknolojisi Atölyesi,
 • Mobilya Programı Atölyesi,
 • Çiğ Süt Analiz Laboratuvarı,
 • Gıda İşleme Laboratuvarı,
 • Kimyasal Analiz Laboratuvarı,
 • Genel Bilgisayar Laboratuvarı,
 • CAD-CAM Bilgisayar Laboratuvarı,
 • Bilgisayarlı Muhasebe Laboratuvarı,
 • Elektrik Programı Kumanda Laboratuvarı,
 • Elektrik Programı Elektrik Makineleri Laboratuvarı,
 • Elektrik Programı Elektronik Laboratuvarı.

SOSYALALANLAR
Kampüs alanı içerisinde kütüphane, yemekhane, kafeterya, kırtasiye ile spor salonu bulunmaktadır.