Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Biga Meslek Yüksekokulu

Staj İşlemleri ve Dosyaları

BAŞVURUDAN DEFTER TESLİMİNE KADAR STAJ İŞLEMLERİ SIRALAMASI

1- Zorunlu Staj Başvuru ve Kabul Formunun (EK-1) çıktısının alınarak öğrenci ile ilgili kısımların doldurulması

  Zorunlu Staj Başvuru ve Kabul Formu ektedir.

2- Zorunlu Staj Başvuru ve Kabul Formu ile staj koordinatörüne (program danışmanına) gidilerek staj yeri hakkında ön görüşme yapılması

 Staj Koordinatörleri EK-2’dedir.

3- Zorunlu Staj Başvuru ve Kabul Formunun staj yapılacak olan kurum/iş yeri ile ilgili kısımlarının eksiksiz doldurulması (Kurum/ iş yerinin unvanı, hizmet alanı, iletişim bilgileri, yetkilinin ünvanı, kurum/ iş yeri yetkilisinin imza ve kaşesi dahil)

Staj yapılacak olan kamu kurum ve kuruluşları tarafından istenmesi durumunda Kurum/İşletmelerde İş Yeri Staj Sözleşmesi (EK-3) eksiksiz olarak doldurulmalı ve Meslek Yüksekokulumuz Müdürlüğüne onaylattırılmalıdır.

4- Doldurulan Zorunlu Staj Başvuru ve Kabul Formunun en geç 18.05.2023 tarihine kadar staj koordinatörüne teslim edilmesi (Kimlik fotokopisi, İş Sağlığı ve Güvenliği Sertifikası fotokopisi ile SGK’dan alınacak olan Genel Sağlık Sigortası Durumunu gösterir belge, Spas Provizyon Belgesi dahil)

5- Staj Defterinin Meslek Yüksekokulumuz kırtasiyesinden temin edilmesi

6- Staj başlama tarihinden önceki bir hafta içerisinde, Meslek Yüksekokulumuz Staj Ofisinden Taner SARI'dan Sigortalı İşe Giriş Bildirgesi’nin alınması (Talep halinde, Zorunlu Staj Başvuru ve Kabul Formunda belirtilen öğrenci E-posta adresine mail yolu ile de gönderilebilmektedir.)

7Stajın, belirlenen kurum/iş yerinde 30 iş günü olarak yapılması

Özel sektörde faaliyet gösteren ve devlet katkısından faydalanmak isteyen iş yerleri; ekteki İşyeri Kabul ve Sözleşme Formu ve İşletmelerde Mesleki Eğitim Sözleşmesi Formunu doldurmalıdır. Ayrıca iş yerlerinin, ücret ödendiğine dair belgeleri ücreti ödediği gün taratarak sevcanaydincomu.edu.tr adresine göndermeleri gerekmektedir. Öğrencinin, staj bitiminde söz konusu belgelerin asıllarını, Meslek Yüksekokulumuz Muhasebe bürosuna teslim etmesi zorunludur.

    İşyeri Kabul ve Sözleşme Formu EK-4’dedir.

    İşletmelerde Mesleki Eğitim Sözleşmesi Formu EK-5’dedir.

8- Staj defteri, staj yönergesine ve ilgili programın kendi özelliklerine bağlı olarak staj koordinatörüne danışılarak hazırlanmalıdır.

9- Yönerge ve istenilen şartlara göre hazırlanmış olan Staj Defteri, Teslim Tutanağı ile birlikte staj koordinatörlerine teslim edilmelidir. Teslim tarihleri; tüm öğrenciler için en geç 25.08.2023’dür. Teslim tarihlerinden sonra getirilen staj defterleri kabul edilmeyecek ve değerlendirmeye alınmayacaktır.

 

Ekler

Ek 1-zorunlu-staj-basvuru-ve-kabul-formu.doc
Ek 2-Staj Koordinatörleri.docx
Ek 3-Kurum-İşletmelerde İş Yeri Staj Sözleşmesi.docx
Ek 4-İşyeri Kabul ve Sözleşme Formu.pdf
Ek 5-İşletmelerde Mesleki Eğitim Sözleşmesi Formu.pdf
Staj Başvuru Teslim Tutanağı.pdf
Staj Dosyası Teslim tutanağı.pdf