Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Biga Meslek Yüksekokulu

Staj İşlemleri ve Dosyaları

BAŞVURUDAN DEFTER TESLİMİNE KADAR STAJ İŞLEMLERİ SIRALAMASI

1- Zorunlu Staj Başvuru ve Kabul Formunun (EK-1) çıktısının alınarak öğrenci ile ilgili kısımların doldurulması

  Zorunlu Staj Başvuru ve Kabul Formu ektedir.

2- Zorunlu Staj Başvuru ve Kabul Formu ile İlgili program danışmanına gidilerek staj yeri hakkında ön görüşme yapılması

 Staj Koordinatörleri EK-2’dedir.

3- Zorunlu Staj Başvuru ve Kabul Formunun staj yapılacak olan kurum/iş yeri ile ilgili kısımlarının eksiksiz doldurulması (Kurum/ iş yerinin unvanı, hizmet alanı, iletişim bilgileri, yetkilinin unvanı, kurum/ iş yeri yetkilisinin imza ve kaşesi dahil)

Staj yapılacak olan kamu kurum ve kuruluşları tarafından istenmesi durumunda Kurum/İşletmelerde İş Yeri Staj Sözleşmesi (EK-3) eksiksiz olarak doldurulmalı ve Meslek Yüksekokulumuz Müdürlüğüne onaylattırılmalıdır.

4- Doldurulan Zorunlu Staj Başvuru ve Kabul Formunun ve belirtilen evrakların (Kimlik fotokopisi, Transkript ve Spas provizyon belgesi) en geç 20.05.2024 tarihine kadar İlgili program danışmanına teslim edilmesi, İlgili program danışmanı tarafından kontrol edilen belgeler onay için belirtilen tarihlerde Staj komisyon başkanlığına bırakılır.

Staj komisyon başkanlığı tarafından onaylanan staj evrakları İlgili program danışmanı tarafından belirtilen tarihlerde öğrenci listesi ile beraber Meslek Yüksekokulumuz Staj işleri birimine teslim edilir.

Not: İş Sağlığı ve Güvenliği dersinden kalanlar (FF-FD) veya almayanların İş Sağlığı ve Güvenliği Sertifikasını eklemeleri gerekmektedir.

5- Staj Defterinin Meslek Yüksekokulumuz kırtasiyesinden temin edilmesi

6- Sigortalı İşe Giriş Bildirgeleri Staj başlama tarihinden önceki hafta (08-12 Temmuz) Zorunlu Staj Başvuru ve Kabul Formunda belirtilen öğrenci E-posta adresine bmyostajcomu.edu.tr adresinden mail ile yollanır. Talep halinde öğrenci, Sigorta giriş bildirgesini Meslek Yüksekokulumuz Staj Ofisinden elden alabilir.  

7Stajın, belirlenen kurum/iş yerinde 30 iş günü olarak yapılması

Özel sektörde faaliyet gösteren ve devlet katkısından faydalanmak isteyen iş yerleri; ekteki İşyeri Kabul ve Sözleşme Formu ve İşletmelerde Mesleki Eğitim Sözleşmesi Formunu doldurmalıdır.

Devlet katkısı için gerekli evrak ve bilgiler staj bitiminde öğrenci tarafından İlgili Program Danışmanına ulaştırılmalıdır. Danışman tarafından kontrol edilip onaylanan belge ve bilgiler Meslek Yüksekokulumuz Staj Ofisine teslim edilmelidir.

    İşyeri Kabul ve Sözleşme Formu EK-4’dedir.

    İşletmelerde Mesleki Eğitim Sözleşmesi Formu EK-5’tedir.

8- Staj defteri, staj yönergesine ve ilgili programın kendi özelliklerine bağlı olarak İlgili Program Danışmanından yardım alarak hazırlanmalıdır.

9- Yönerge ve istenilen şartlara göre hazırlanmış olan Staj Defteri, Teslim Tutanağı ile birlikte İlgili Program Danışmanına belirlenen tarihte teslim edilmelidir. Teslim tarihlerinden sonra getirilen staj defterleri kabul edilmeyecek ve değerlendirmeye alınmayacaktır.

Ekler

484-ek-1-zorunlu-staj-basvuru-ve-kabul-formu.doc
Ek 2-Staj Koordinatörleri.docx
Ek 3-Kurum-İşletmelerde İş Yeri Staj Sözleşmesi.docx
Ek 4-İşyeri Kabul ve Sözleşme Formu.pdf
Ek 5-İşletmelerde Mesleki Eğitim Sözleşmesi Formu.pdf
Staj Başvuru Teslim Tutanağı.pdf
Staj Dosyası Teslim tutanağı.pdf