Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Biga Meslek Yüksekokulu

Akademik Takvim

BİGA MESLEK YÜKSEKOKULU

2022-2023 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI AKADEMİK TAKVİMİ

GÜZ YARIYILI

 

Elektronik Kayıtlar

 

Yüzyüze Kayıtlar

26 Eylül - 07 Ekim 2022

Kayıt Yenileme- Ders Ekleme-Bırakma, Geç Kayıtlar ve Danışman Onayları

26-27-28 Eylül 2022

Zorunlu Yabancı Dil Hazırlık Programı Yeterlik Sınavları (Katılım Zorunludur)

30 Eylül 2022

Zorunlu ve İsteğe Bağlı Yabancı Dil Hazırlık Programı Seviye Tespit Sınavı (Katılım Zorunludur)

12 Ekim 2022

Yeni Kayıtlanan Tüm Öğrenciler İçin Zorunlu Yabancı Dil Dersleri Muafiyet Sınavı (Yabancı Dil I ve II dersi İngilizce)

10 Ekim 2022

Derslerin Başlaması

05-09 Aralık 2022

Ara (Vize) Sınavlar

13 Ocak 2023

Derslerin Sonu

16-27 Ocak 2023

Yarıyıl Sonu (Final) Sınavları

03 Şubat 2023

Güz Yarıyılı Başarı Notlarının İnternet Üzerinden Girilmesi İçin Son Tarih

06-10 Şubat 2023

Bütünleme Sınavları

12 Şubat 2023

Bütünleme Notlarının İnternet Üzerinden Girilmesi İçin Son Tarih

*13 Ocak 2023 - 20 Şubat 2023 Sömestr Ara Tatili

* 09 Haziran 2023 Yaz Tatili Dönemi Başlangıç Tarihi

BAHAR YARIYILI

15-24 Şubat 2023

Kayıt Yenileme- Ders Ekleme-Bırakma, Geç Kayıtlar ve Danışman Onayları

20 Şubat 2023

Derslerin Başlaması

10-14 Nisan 2023

Ara (Vize) Sınavlar

26 Mayıs 2023

Derslerin Sonu

29 Mayıs - 09 Haziran 2023

Yarıyıl Sonu (Final) Sınavları

16 Haziran 2023

Bahar Yarıyılı Başarı Notlarının İnternet Üzerinden Girilmesi İçin Son Tarih

19-23 Haziran  2023

Bütünleme Sınavları

26 Haziran 2023

Bütünleme Notlarının İnternet Üzerinden Girilmesi İçin Son Tarih

 

TÜM FAKÜLTE VE YÜKSEKOKULLAR İÇİN YAZ OKULU

03-05 Temmuz 2023

Geçici Kayıtlar

06-07 Temmuz 2023

Kesin Kayıtlar

10 Temmuz 2023

Derslerin Başlaması

25 Ağustos 2023

Derslerin Sonu

28 Ağustos - 01 Eylül 2023

Yaz Okulu Sonu Sınavları

08 Eylül 2023

Yaz Okulu Notlarının İnternet Üzerinden Girilmesi İçin Son Tarih

NOT: 26-27-28 Eylül 2022 tarihlerinde yapılacak olan Zorunlu Yabancı Dil Hazırlık Programı Yeterlik Sınavlarına ait detaylar Yabancı Diller Yüksek Okulu web sitesinden duyurulacaktır. ( http://ydyo.comu.edu.tr)

E-devlet sistemi üzerinden kayıt yaparken İsteğe Bağlı Yabancı Dil Hazırlık Programına kayıt yaptırmak istediğini belirten öğrenciler için yapılacak olan İsteğe Bağlı Yabancı Dil Hazırlık Programı Seviye Tespit Sınavına ait detaylar Yabancı Diller Yüksek Okulu web sitesinden duyurulacaktır. ( http://ydyo.comu.edu.tr)

Üniversitemiz 2022-2023 yılı yeni kayıtlanan tüm öğrenciler için Zorunlu Yabancı Dil 1 ve 2 dersleri muafiyet sınavının (İngilizce), "12 Ekim 2022 tarihinde yüz yüze olarak merkezdeki tüm okullarda normal ve ikinci öğretim saat 11.00'da ve ilçelerdeki tüm okullarda normal ve ikinci öğretim saat 15.00'da yapılmasına, uygulanacak olan iki ayrı test değerlendirmesi sonucunda Güz ve Bahar Dönemi için 100 üzerinden 60 ve üzeri puan alan öğrencilerin bu dersten muaf sayılmasına ve başarı notlarının "Zorunlu Yabancı Dil" dersi olarak transkriptlerine işlenmesine karar verilmiştir. Zorunlu Yabancı Dil 1 ve 2 dersleri muafiyet sınavına ait detaylar Yabancı Diller Yüksekokulu web sitesinden duyurulacaktır (http://ydyo.comu.edu.tr).

Güz Dönemi ve Bahar Dönemi sonlarında yapılan Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Yabancı Dil Sınavına dair detaylar Yabancı Diller Yüksekokulu web sitesinden duyurulacaktır (http://ydyo.comu.edu.tr).

Üniversitemize 2022-2023 Akademik yılı başında kayıt yaptıran ve daha önceki tarihlerde kayıt yaptıran ve herhangi bir ders almaksızın kaydını dondurmuş olan öğrenciler 2022-2023 Güz ve Bahar dönemlerinde Zorunlu Yabancı Dil dersinden muaf olabilmesi için bölümlerinden temin edecekleri başvuru formunu doldurarak kayıtlı olduğu bölüm başkanlığına teslim etmesi zorunludur.

Güz Yarıyılında: 28 Ekim 2022 öğleden sonra Cumhuriyet Bayramı öncesi iş günü olarak tatil olmasından dolayı takip eden Cumartesi ve Pazar günü ders yapılmasına,

Bahar Yarıyılında:  20-21 Nisan 2023 Ramazan Bayramı, 01 Mayıs  2023  Emek ve Dayanışma Günü, 19 Mayıs 2023 Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı iş günü olarak tatil olmasından dolayı Cumartesi-Pazar günleri ders yapılmasına,

Güz ve Bahar Yarıyılında: YÖK zorunlu derslerinin 60 saate tamamlatılması için her iki yarıyılda bir Cumartesi günü ders yapılmasına,

Dilek ve Önerileriniz İçin RİMER
(Rektörlük İletişim Merkezi)