Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Biga Meslek Yüksekokulu

Akademik Takvim

BİGA MESLEK YÜKSEKOKULU

2023-2024 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI AKADEMİK TAKVİMİ

GÜZ YARIYILI

28-30 Ağustos 2023

Elektronik Kayıtlar

28 Ağustos -01 Eylül 2023

Manuel Kayıtlar

25-29 Eylül 2023

Kayıt Yenileme

25-26-27 Eylül 2023

Zorunlu Yabancı Dil Hazırlık Programı Yeterlik Sınavları (Katılım Zorunludur)

28 Eylül 2023

Zorunlu ve İsteğe Bağlı Yabancı Dil Hazırlık Programı Seviye Tespit Sınavı (Katılım Zorunludur)

11 Ekim 2023

Yeni Kayıtlanan Tüm Öğrenciler İçin Zorunlu Yabancı Dil Dersleri Muafiyet Sınavı (Yabancı Dil I ve II dersi İngilizce)

02-06 Ekim 2023

Ders Ekleme-Bırakma, Geç Kayıtlar ve Danışman Onayları

02 Ekim 2023

Derslerin Başlaması

20-24 Kasım 2023

Ara (Vize) Sınavlar

05 Ocak 2024

Derslerin Sonu

08-19 Ocak 2024

Yarıyıl Sonu (Final) Sınavları

26 Ocak 2024

Güz Yarıyılı Başarı Notlarının İnternet Üzerinden Girilmesi İçin Son Tarih

29 Ocak – 02 Şubat 2024

Bütünleme Sınavları

04 Şubat 2024

Bütünleme Notlarının İnternet Üzerinden Girilmesi İçin Son Tarih

* 05 Ocak 2024 - 19 Şubat 2024 Sömestr Ara Tatili

* 14 Haziran 2024 Yaz Tatili Dönemi Başlangıç Tarihi

BAHAR YARIYILI

12-16 Şubat 2024

Kayıt Yenileme

19-23 Şubat 2024

Ders Ekleme-Bırakma, Geç Kayıtlar ve Danışman Onayları

19 Şubat 2024

Derslerin Başlaması

15-19 Nisan 2024

Ara (Vize) Sınavlar

31 Mayıs 2024

Derslerin Sonu

03-14 Haziran 2024

Yarıyıl Sonu (Final) Sınavları

21 Haziran 2024

Bahar Yarıyılı Başarı Notlarının İnternet Üzerinden Girilmesi İçin Son Tarih

24-28 Haziran 2024

Bütünleme Sınavları

05 Temmuz 2024

Bütünleme Notlarının İnternet Üzerinden Girilmesi İçin Son Tarih

 

TÜM FAKÜLTE VE YÜKSEKOKULLAR İÇİN YAZ OKULU

08-10 Temmuz 2024

Geçici Kayıtlar

11-12 Temmuz 2024

Kesin Kayıtlar

16 Temmuz 2024

Derslerin Başlaması

03 Eylül 2024

Derslerin Sonu

04-10 Eylül 2024

Yaz Okulu Sonu Sınavları

13 Eylül 2024

Yaz Okulu Notlarının İnternet Üzerinden Girilmesi İçin Son Tarih

NOT: 25-26-27 Eylül 2023 tarihlerinde yapılacak olan Zorunlu Yabancı Dil Hazırlık Programı Yeterlik Sınavlarına ait detaylar Yabancı Diller Yüksek Okulu web sitesinden duyurulacaktır.                          ( http://ydyo.comu.edu.tr)

E-devlet sistemi üzerinden kayıt yaparken İsteğe Bağlı Yabancı Dil Hazırlık Programına kayıt yaptırmak istediğini belirten öğrenciler için yapılacak olan İsteğe Bağlı Yabancı Dil Hazırlık Programı Seviye Tespit Sınavına ait detaylar Yabancı Diller Yüksek Okulu web sitesinden duyurulacaktır.         ( http://ydyo.comu.edu.tr)

Üniversitemiz 2023-2024 yılı yeni kayıt olan tüm öğrenciler için Zorunlu Yabancı Dil 1 ve 2 dersleri muafiyet sınavının (İngilizce), "11 Ekim 2023 tarihinde yüz yüze olarak merkez ve ilçelerdeki tüm okullarda birinci öğretim saat 14.00'da ve merkez ve ilçelerdeki tüm okullarda ikinci öğretim saat 16.00'da yapılmasına, uygulanacak olan iki ayrı test değerlendirmesi sonucunda Güz ve Bahar Dönemi için 100 üzerinden 60 ve üzeri puan alan öğrencilerin bu dersten muaf sayılmasına ve başarı notlarının "Zorunlu Yabancı Dil" dersi olarak transkriptlerine işlenmesine karar verilmiştir. Zorunlu Yabancı Dil 1 ve 2 dersleri muafiyet sınavına ait detaylar Yabancı Diller Yüksekokulu web sitesinden duyurulacaktır (http://ydyo.comu.edu.tr).                 

Güz Dönemi ve Bahar Dönemi sonlarında yapılan Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Yabancı Dil Sınavına dair detaylar Yabancı Diller Yüksekokulu web sitesinden duyurulacaktır (http://ydyo.comu.edu.tr).             

Üniversitemize 2023-2024 Akademik yılı başında kayıt yaptıran ve daha önceki tarihlerde kayıt yaptıran ve herhangi bir ders almaksızın kaydını dondurmuş olan öğrenciler 2023-2024 Güz ve Bahar dönemlerinde Zorunlu Yabancı Dil dersinden muaf olabilmesi için bölümlerinden temin edecekleri başvuru formunu doldurarak kayıtlı olduğu bölüm başkanlığına teslim etmesi zorunludur.

Güz Yarıyılında: 01 Ocak 2024 Yılbaşı olarak tatil olmasından dolayı takip eden Cumartesi veya Pazar günü ders yapılmasına,

Bahar Yarıyılında:  23 Nisan 2024 Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, 01 Mayıs  2024  Emek ve Dayanışma Günü iş günü olarak tatil olmasından dolayı Cumartesi-Pazar günleri ders yapılmasına,

Güz ve Bahar Yarıyılında: YÖK zorunlu derslerinin 60 saate tamamlatılması için her iki yarıyılda bir Cumartesi günü ders yapılmasına,