Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Biga Meslek Yüksekokulu

Sınavlar

 

SINAV TARİHLERİ

Sınav tarihleri web sitemizin ana sayfasında yer alan duyurular kısmında ilan edilmektedir.

SINAVLAR İLE İLGİLİ BİLGİLER

1. Ara sınav ( Vize )
2. Yıl sonu sınavları ( Final ve/veya Bütünleme )


Bir dersin Vize notu 100 bile olsa, o dersten geçmek için Final sınavından ve/veya bütünleme sınavından en az 50 alınması koşulu vardır. Finalden 50'nin altında alınan dersten bütünleme sınavına girilir. DD ve DC ile finalde geçilen dersten bütünlemeye girilmez.

Mazeret Sınavı:
Sağlık sorunu nedeniyle ara sınava katılamayan ve sınavdan sonraki bir hafta içerisinde durumunu belgeleyen öğrencilerin yararlandığı sınavlardır. Bu sınavlar, mazeretlerin MYO Yönetim Kurulunca kabul edilmesi halinde, belirlenen tarihler arasında yapılır.

Tek Ders Sınavı:
Dört yarıyılı tamamlayarak mezun olma durumuna gelen ancak yalnızca bir dersi veremeyen veya tüm dersleri veripte GNO'su 2.00 olmayan öğrencilerin yararlandığı sınavdır.

Üç Ders Sınavı:
Bir, iki veya üç dersten girilen 2010 ve öncesi girişli öğrencilerin yararlandığı sınavdır.

Ek Sınavlar:

Azami öğrenim süresi (8 Yarıyıl- 4 Yıl) sonunda mezun olma durumundaki öğrencilerimize, başarısız oldukları (FF-FD-YS harf notlu) bütün dersler için iki ek sınav hakkı tanınır. Bu sınavlar sonunda, mezun olabilmesi için başarması gereken toplam ders sayısını, beşe indiremeyen öğrencilerin üniversite ile ilişikleri kesilir.