Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Biga Meslek Yüksekokulu

İdari Personel

ADISOYADI              

UNVANI                              

BİRİMİ/GÖREVİ                       

DAHİLİ 

E-POSTA                        

Basri ÇORAK           

Meslek Yüksekokul Sekreteri

Meslek Yüksekokulu Sekreterliği

33395 basricomu.edu.tr

Sevcan AYDIN

Şef V.

Muhasebe

33324 sevcanaydincomu.edu.tr

Gülcan DEVELİ

Bilgisayar İşletmeni

Muhasebe

33321 gulcan_ilkhancomu.edu.tr   

Vedat KOCABIYIK

Memur

Taşınır Kayıt, Fotokopi İşleri

33320 vkocabiyikcomu.edu.tr

Berçin OKUR

Bilgisayar İşletmeni Yazı İşleri 33394 bercinokurcomu.edu.tr

Ömer KARATAŞ

Teknisyen Öğrenci İşleri 33904 omer.karatascomu.edu.tr

Mehmet Akif EREN

Bilgisayar İşletmeni Öğrenci İşleri 33307 makif.erencomu.edu.tr

İlke AY

Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni

Öğrenci İşleri

33314 ilkeaycomu.edu.tr

Taner SARI

Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni 

Fotokopi ve staj işlemleri

33323 tanersaricomu.edu.tr

Mustafa ÇALIŞAN

Yardımcı Destek Personeli

 

33308  

Elif ÖZTÜRK

Temizlik Görevlisi

 

33315  

İsa EROL

Temizlik Görevlisi

 

33315  

Sevcan KARTAL

Temizlik  Görevlisi

 

33315  

Necati ÇENGEL

Temizlik  Görevlisi   33315  

Hüseyin TEKELİ

Yardımcı Destek Personeli

Süt ve Ürünleri Uygulama Birimi

 

 

Merve TEKELİ

Yardımcı Destek Personeli

Süt ve Ürünleri Uygulama Birimi

 

 

Ethem ERDEN

Yardımcı Destek Personeli

Süt ve Ürünleri Uygulama Birimi

 

 

İbrahim AVCI

Yardımcı Destek Personeli

Süt ve Ürünleri Uygulama Birimi