Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Biga Meslek Yüksekokulu

Yazı İşleri İş Akış Şemaları

Formlar

Ekler

ABD Kurul Kararları İş Akış Adımları.pdf
Bilgi Edinme Talebi İş Akış Adımları.pdf
Burs Talebi İş Akış Adımları.pdf
Evrak Kayıt İş Akış Adımları.pdf
Görevden Ayrılma&İstifa İş Akış Adımları.pdf
Göreve Başlama İş Akış Adımları.pdf
İzin İş Akış Adımları.pdf
Kalite Güvence Süreçleri İş Akış Adımları.pdf
Ortak Gider Ödemeleri İş Akış Adımları.pdf
Resmi Yazışmalar İş Akış Adımları.pdf

Dilek ve Önerileriniz İçin RİMER
(Rektörlük İletişim Merkezi)