Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Biga Meslek Yüksekokulu

Tüm Programlar 2017-2018 Stratejik Planları

Formlar

Ekler

Elektrik Enerjisi Üretim, İletim ve Dağıtımı Programı Stratejik Planı.pdf
Elektrik Programı Stratejik Plan.pdf
Gıda Teknolojisi Stratejik Plan.pdf
İşletme Yönetimi Programı Stratejik Plan.pdf
Kooperatifçilik Programı Stratejik Plan .pdf
Makine Programı Stratejik Plan.pdf
Mobilya ve Dekorasyon Programı Stratejik Planı.pdf
Muhasebe ve Vergi Uygulamları Programı Stratejik Plan.pdf
Otomotiv Programı Stratejik Plan.pdf
Pazarlama Programı Stratejik Plan.pdf
Süt ve Süt Ürünleri Programı Stratejik Planı.pdf
Yerel Yönetimler Programı Stratejik Plan .pdf