Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Biga Meslek Yüksekokulu

Tüm Bölümlerin 2021-2025 Performans Göstergeleri ve Değ. Anketleri

               

Ekler

Elektrik ve Enerji Bölümü Ek-1 ve Ek-2.pdf
Gıda İşleme Bölümü Ek-1 ve Ek-2.pdf
Makine ve Metal Teknolojileri Bölümü Ek-1 ve Ek-2.pdf
Malzeme ve Malzeme İşleme Teknolojileri Bölümü Ek-1 ve Ek-2.pdf
Motorlu Araçlar ve Ulaştırma Teknolojileri Bölümü Ek-1 ve Ek-2.pdf
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Bölümü Ek-1 ve Ek-2.pdf
Pazarlama ve Reklamcılık Bölümü Ek-1 ve Ek-2.pdf
Yönetim ve Organizasyon Bölümü Ek-1 ve Ek-2.pdf