Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Biga Meslek Yüksekokulu

Tüm Bölümlerin 2018-2022 Performans Göstergeleri ve Değ. Anketleri

.

Ekler

Elektrik ve Enerji Bölümü Ek1 ve Ek2.pdf
Gıda İşleme Bölümü Ek1 ve Ek2.pdf
Makine ve Metal Teknolojileri Bölümü Ek1 ve Ek2.pdf
Malzeme ve Malzeme İşleme Teknolojileri Bölümü Ek1 ve Ek2.pdf
Motorlu Araçlar ve Ulaştırma Teknolojileri Bölümü Ek1 ve Ek2.pdf
Muhasebe ve Vergi bölümü Ek1 ve Ek2.pdf
Pazarlama ve Reklamclık Bölümü Ek1 ve Ek2.pdf
Yönetim ve Organizasyon Bölümü Ek1 ve Ek2.pdf