Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Biga Meslek Yüksekokulu

Pazarlama
Pazarlama programı, 5. Seviye akademik ve mesleki yeterlilik kazandırmayı amaçlayan bir ön lisans programıdır, Yüksekokulumuzda pazarlama ve Reklamcılık bölümü altında örgün öğretim 2006-2007; ikinci öğretimi , 2009-2010 öğretim yılında eğitim ve öğretime açılmıştır. Her iki programda öğrenci kontenjanı 40'ar kişidir. Programa giriş, YÖK'ün ilgili mevzuatı çerçevesinde OSYM tarafından belirlenmektedir. Programın eğitim dili Türkçe'dir. Eğitim süresi iki yıl olup, programdan mezun olabilmek için 172 ders saati kredisini ve 40 günlük uygulamalı stajın tamamlanması gerekmektedir.

Programın Amacı:

Yüksekokulumuzdaki pazarlama programı, ''satış yönetimi'' ağırlıklıklı olup işletmelerin pazarlama ve satış konularında duyduğu ara eleman ihtiyacını karşılamanın yanısıra; mezunlarına, satış ve pazarlama alanında kendi işini kurabilecek bilgi ve becerileri kazandırmayı amaçlar.

Öğrencilerin Sahip Olacağı Bilgi, Beceri ve Yetkinlikler:

Bölüm mezunları aşağıdaki bilgi ve becerilere sahip olur:
 
  • İşletme faaliyetleriyle bütünleşmiş pazarlama sisteminin işleyişi ve genel ilkeleri
  • Sözlü ve sözsüz iletişim becerileri
  • Mal ve Hizmet sektöründe tüm satış yönetim süreciyle ilgili faaliyetlerin planlanması, uygulanması ve denetimini yapabilme
  • Pazar ve tüketicilere yönelik ihtiyaç duyulan bilgilerin toplanması, analiz edilmesi ve yorumlanması
  • Mesleki yabancı dil
  • Mesleki alanında gerekli olan Ofis programlarının yanında CRM, MRP, ERP gibi paket programlarını kullanabilme

Ders Programı için  tıklayınız...
Ders İçerikleri ekler kısmındadır. 
Eğitim Bilgi Sistemi için tıklayınız...

Kariyer ve Lisans Tamamlama:

Programıjn mezunları, Pazarlama meslek elemanı genel unvanı altında işletmelerde, satış temsilcisi, satış şefi, satış denetçisi, satış yönetici unvanlarıyla satış alanlarında çalışabilecekleri gibi, pazar ve pazarlama araştırmaları firmalarında araştırmacı olarak çalışabilirler.

Dikey Geçiş Yapılabilen Bölümler:

Pazarlama bölümü öğrencileri mezuniyetlerinden sonra sınavsız olarak Açıköğretim Lisans programlarına dikey geçiş yapabilirler. Örgün öğretimde lisans yapmak için ayrıca OSYM tarafından açılan dikey geçiş sınav sonrası geçiş yapılabilmektedir.

Pazarlama programından mezun olan öğrencilerin dikey geçiş yapabilecekleri bölümler; Halkla ilişkiler, Halkla ilişkiler ve Tanıtım, Halkla ilişkiler ve Reklamcılık, İletişim Bilimleri, İşletme Enformatiği, İşletme-Ekonomi, Lojistik Yönetimi, Pazarlama, Reklam Tasarımı ve İletişimi, Reklamcılık, Reklamcılık ve Halkla İlişkiler, Uluslar arası İşletme, Uluslar arası işletmecilik, Uluslar arası Ticaret, Uluslar arası Ticaret ve Finansman, Uluslar arası Ticaret ve İşletmecilik gibi bölümlerdir.

Bölüm Başkanı:
 
Doç. Dr. Murat AKYILDIZ
 
Program Danışmanları:

Normal Öğretim : Öğr. Gör. Hülya UGUR
İkinci Öğretim    : Öğr. Gör. Emine ÇETİN

Programda Görevli Akademik Kadro:

Doç. Dr. Murat AKYILDIZ
Dr. Öğr. Üyesi Ahmet ŞAHBAZ
Öğr. Gör. Filiz DENİZ
Öğr. Gör. Figen KILIÇ
Öğr. Gör. Emine ÇETİN
Öğr. Gör. Hülya UGUR

Ekler

Ders İçerikleri.pdf

Dilek ve Önerileriniz İçin RİMER
(Rektörlük İletişim Merkezi)