Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Biga Meslek Yüksekokulu

Otomotiv Teknolojisi
1990-1991 eğitim-öğretim döneminde Trakya Üniversitesi bünyesinde motor programı olarak öğretime başlamıştır. Biga Meslek Yüksekokulu 1992 yılında 3837 Sayılı Kanunla kurulan Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesine bağlandığından programımızda Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesine bağlanmıştır.

Programın Amacı:

Otomotiv sektörünün, gerek üretim ve gerekse satış sonrası hizmet kademelerinde ihtiyaç duyduğu nitelikli ara teknik elemanlarının, çağın beklentilerini karşılayacak kalite ve hizmet felsefesine uygun olarak yetişmelerini amaçlamaktadır.

Otomotiv programı:

Otomotiv sektörünün gerek üretim ve gerekse satış sonrası hizmet kademelerinde ihtiyaç duyduğu nitelikli ara insan gücünün çağın beklentilerini karşılayacak kalite ve hizmet felsefesine uygun olarak yetişmelerini sağlamak amacıyla iki yıllık eğitim veren bir Yükseköğretim Programıdır. Programı tamamlayan ve Otomotiv Teknikeri unvanı alan mezunlar, üretim ve satış sonrası hizmet sektöründe yönetici/mühendis ile işçi arasındaki nitelikli eleman ihtiyacını karşılayabilecek veya kendi adına iş yeri açıp çalıştırabilecek niteliklere sahip olurlar. Otomotiv teknikerinin almış olduğu eğitim kendisine başkalarıyla ilişki kurması gerektiğini öğretecek, yüksek düzeyde el becerisine sahip olmasını temin edecek, ileri teknoloji ve enformasyon teknolojilerindeki çağdaş eğilimleri bilmesini sağlayacaktır.

Öğrencilerin Sahip Olacağı Bilgi, Beceri ve Yetkinlikler:

Otomotiv Teknolojisi Ön-lisans Programını başarıyla tamamlayan öğrenciler aşağıdaki bilgi, beceri ve yetkinliklere sahip olacaklardır;
 
 • Meslek alanıyla ilgili terminolojiye hakim olma.
 • Endüstrinin talep ettiği bilgi ve becerilere sahip olmak
 • Otomobiller hakkında yeterli bilgiye sahip olarak otomobillerin imalatı, bakım ve onarımını yapabilme.
 • Otomobillerin standart kontrollerini yapabilme.
 • Takım halinde çalışma ve sorumluluk üstlenebilmek.
 • İşletmelerdeki farklı düzeydeki personelle iletişim kurabilme, yazılı ve sözlü iletişim tekniklerini kullanabilmek.
 • Bir sistemin tasarlanarak teknik resimlerini çizmek.
 • Kişisel ve sosyal yaşamları ile çalışma yaşamlarında diğer insanlarla kurdukları etkileşimlerinde doğru ve etkili bir iletişim için gerekli kişilerarası becerilerin kazanımı.
 • Temel ofis programlarını ve mesleki programları kullanabilme.
 • Temel halkla ilişkiler kavram, strateji ve taktikleri konusunda bilgi sahibi olma ve bir halkla ilişkiler projesi tasarlayabilme.
 • Öğrencilerin profesyonel yaşamda sosyal davranış, nezaket, görgü ve protokol kurallarını bilerek uygun davranış biçimleri sergileyebilme.
 • Profesyonel yaşamda gerekli olan iletişim becerilerine sahip olmak ve bu becerileri çalışma ortamında kullanmak.
 • Toplumsal sorunlara duyarlılık geliştirme ve takım bilinciyle sosyal sorumluluk projesi üretebilmek.

Ders Programı için  tıklayınız...
Ders İçerikleri ekler kısmındadır.
Eğitim Bilgi Sistemi için tıklayınız...


Kariyer ve Lisans Tamamlama:

Kamu sektörüne ve özel sektöre bağlı fabrikalarda ve satış sonrası servislerde Otomotiv sektörünün ihtiyacı olan nitelikli ara eleman olarak çalışabileceği gibi, kişi özel işyeri de açabilir.

Otomotiv üretimi yapan fabrikalarda, oto yan sanayinde ve satış sonrası servislerde iş hayatına atılanlar tecrübe ve yeteneğine göre, Kısım şefi, servis şefi, ya da durumları uygun olduğunda Servis Müdürü olarakta çalışabilmektedirler.

Dikey Geçiş Yapılabilen Bölümler:

Önlisans Programını başarı ile bitirenler ÖSYM tarafından yapılan Dikey Geçiş Sınavında (DGS) başarılı oldukları takdirde, Endüstriyel Teknoloji Öğretmenliği, Gemi Makinaları İşletme Mühendisliği Makine Mühendisliği, Otomotiv Öğretmenliği, Uçak Gövde – Motor, Uçak Gövde-Motor Bakım, Uçak Mühendisliği Lisans programlarına dikey geçiş yapabilirler.
 
Bölüm Başkanı:
 
Öğr. Gör. Zafer ÖZGÜR
 
Program Danışmanı:

Öğr. Gör. İlkay Onur ŞERBETÇİ

Programda Görevli Akademik Kadro:

Öğr. Gör. Zafer ÖZGÜR
Öğr. Gör. İlkay Onur ŞERBETÇİ

Ekler

Ders İçerikleri.pdf

Dilek ve Önerileriniz İçin RİMER
(Rektörlük İletişim Merkezi)