Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Biga Meslek Yüksekokulu

Mobilya ve Dekorasyon

Mobilya ve Dekorasyon programı, öğrencilere kamu ve özel sektörde mobilya ve iç mimari alanında iş fırsatı sunan, nitelikli ara eleman yetiştirmeyi amaçlayan dört yarıyıllık bir yükseköğretim programıdır. 

Mobilya ve Dekorasyon Programı, Meslek Yüksekokulumuzda 2006-2007 eğitim-öğretime açılan program, ÖSYM Sınav türünden ve sınavsız geçiş'ten öğrenci alarak eğitim-öğretime başlamıştır. Program, 2017-2018 öğretim yılı itibari ile ÖSYM sınav yönetmeliğine göre YGS-1 (SAYISAL) puan türünden öğrenci almaktadır. Program, temel bilimlere yönelik derslerin yanı sıra Mobilya ve İç mimari alanlarına özgü teknik alanlarda bilgi ve becerilere sahip; donanımlı aranan ara eleman ihtiyacını karşılamak üzere Mobilya ve İç Mimari  Teknikerleri yetiştirmek için teorik ve pratik eğitim-öğretim veren dört yarıyıllık bir yükseköğretim programıdır. Programa kaydolan öğrenciler, programdan mezun olabilmek için öngörülen müfredattaki toplamı 120 AKTS/ECTS olan tüm dersleri başarmaları ve 30 iş günü endüstri eğitim stajlarını yapmaları gerekmektedir. Program 40 öğrenci kontenjanı ile eğitim öğretim yapmaktadır. Programın eğitim dili Türkçedir.

Mobilya ve Dekorasyon Programının Vizyonu;

Ülkemiz mobilya ve iç mekan alanında ihtiyaç duyulan nitelikli teknik elemanların yükseköğretim kalite standartlarında uygun şekilde mezunlar verilmesini sağlamak.

Mobilya ve Dekorasyon Programının Misyonu;

 1. Yüksek bilgi donanımına sahip mesleğininicra edebilecek mezunlar veriyoruz.
 2. Üniversite sanayi işbirliği ile öğrencilerimize yeni ufuklar açıyoruz.
 3. Alanında uzman akademik personel ile daha güncel bilgiler ile öğrencilerimizi donatıyoruz.
 4. Uygulamalı derslerimiz ile öğrencilerimize yeni beceriler kazandırıyoruz.

          Programımızın vizyon ve misyonunu oluşturan temel amaçlar;

 • Uygulama odaklı öğrenim anlayışını ilke edinen;
 • Çözüm odaklı ve analitik düşünceyi yapısına sahip ;
 • Üretkenliğin önemini farkında olan;
 • Alanındaki teknolojik yeniliklere ilgi duyan;
 • Sosyal ve teknik iletişime özen gösteren;
 • Ekip çalışmasının ruhuna uygun hareket eden;
 • Girişimcilik yanı kuvvetli;
 • En az bir CAD programı kullanabilen;
 • Sık kullanılan ofis programlarına hakim;

           Programımız vizyon ve misyonunu oluşturan temel değerler;

 • Atatürk İlke ve İnkılâplarına bağlı olmak,
 • Vatan sevgisiyle görevini anayasa, uluslararası hukuk ilkeleri İnsan hakları ve yüksek öğretim mevzuatıyla ilgili tüm yasal düzenlemelere uyarak yerine getirmek,
 • Din, dil, ırk, milliyet, renk, düşünce farklılığı gözetmeksizin insanları sevmek ve saymak,
 • Çalışmaktan, doğruluktan ve dürüstlükten taviz vermemek,
 • Üniversitenin misyon ve vizyonuna bağlı olmak,
 • Bilimin uluslararası kabul görmesine inanmak,
 • Yenilikçi olmak, değişimi yönetmek ve gerçekleştirmek,
 • Kurumsal bağlılığa, kurum içinde uyum ve dayanışmaya önem vermek,
 • İşimizi sevmek ve özgün araştırmalar yapmak,
 • Ekip çalışmasının önemini kavramak
 • Alanındaki girişimcilik ruhuna haiz olmak
 • Ürün geliştirmek ve üretimde bulunmak

Program Amacı

Bu programın amacı, endüstriyel mobilya üretimi ve iç mekan donatı elemanlarının tüm proseslerinde yer alabilecek, araştırma ve problem çözme yeteneği gelişmiş, yaratıcı, nesnel ve analitik düşünce yapısına sahip alanında uzman mezunlar vermektedir.

Program Hedefi;

Yüksek mesleki bilgi donanımına sahip, yenilikçi, üretken, girişimci, sosyal ve teknik iletişim becerisi yüksek Mobilya ve Dekorasyon Teknikerleri yetiştirmektir.

 Öğrencilerin Programı Seçerken Sahip Olması Gereken Yetkinlikler

Sayısal bilimlere yatkınlık, analitik ve uzamsal düşünebilme, üretken olma, sorunlara çözüm önerileri geliştirebilme, ince motor haraeketlerini kullanabilme, fikir ve proje geliştirebilme, girişkenlik ve girişimci ruha sahip olma, belirsizliklere katlanabilme, mücadeleci ruha sahip olma, okumaktan ve yeni şeyler öğrenmekten zevk alma, yeniliklere ve değişime açık olma, günümüz dünyasında her sektördeki güncel ekonomik ve teknolojik gelişmelere takip edebilmedir.

Kazanılan Derece

Bu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler, Mobilya ve Dekorasyon alanında önlisans diplomasını Tekniker ünvanıyla almaya hak kazanırlar.

Öğrencilerin Sahip Olacağı Yetkinlikler ve Kariyer Olanakları

Mobilya ve Dekorasyon Teknikeri öğrencilerimize sürekli değişen ve gelişen mobilya ve iç mimari alanında gerekli eğitim ve öğretimin verilmesini sağlamak amacıyla, DOĞTAŞ Mobilya ile iş birliği sonucu seminer, panel ve konferanslar düzenlenmekte ve işletme ziyaretlerine gidilmektedir. Mobilya ve Dekorasyon programından mezun olan öğrenciler başta üretim olmak üzere kamu ve özel sektör işletmelerin tüm bölümlerinde (tasarım, üretim planlama, ambalajlama, kalite kontrol, pazarlama ve iç mimarlık ofis ve uygulama alanlarında) çalışma olanaklarına sahiptirler.

Dikey Geçiş Yapılabilen Bölümler

Mobilya ve Dekorasyon Programı mezunları, ÖSYM tarafından gerçekleştirilen Dikey Geçiş Sınavında (DGS) başarı göstermeleri durumunda mezuniyet alanlarıyla ilgili bir lisans programına devam etme hakkına sahiptir. Dikey Geçiş Sınavı ile geçiş yapılabilecek dört yıllık lisans bölümleri:

 • Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği 
 • Endüstri Tasarımı 
 • Endüstri Ürünleri Tasarımı 
 • Endüstriyel Tasarım 
 • İç Mimarlık 
 • İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı 
 • İmalat Mühendisliği 
 • Orman Endüstrisi Mühendisliği 
 • Orman Mühendisliği       

Mezunların Meslek Profili

Mobilya alanlarında faaliyet gösteren şirketlerin Tasarım, AR_GE, üretim planlama, kalite kontrol, ambalajlama, pazarlama, satış gibi bölümlerinde iş imkanlarına sahip olabilmekte ve kendi işletmelerini kurma ve yönetme becerilerine de sahip olmaktadırlar.

İç mimari tasarım ofislerinde ve uygulama alanlarında kolaylıkla çalışabilmektedir.

Mobilya ve Dekorasyon programı mezunları kamu kurumlarında, özel işyerlerinde veya yasal şartları sağladıktan sonra çok rahat kendi işyerlerini açıp çalışabilmektedirler.

Ders Programı için  tıklayınız
Ders İçerikleri ekler kısmındadır.

Eğitim Bilgi Sistemi için tıklayınız

 
Bölüm Başkanı:
Öğr. Gör. Dr. Ayşin AŞKIN

Program Danışmanı:

Öğr. Gör. Faruk ÇETİN

Programda Görevli Akademik Kadro:

Öğr. Gör. Dr. Ayşin AŞKIN

Öğr. Gör. Faruk ÇETİN

Öğr. Gör. Alaattin UZUN

Ekler

1. Müfredat_2006_Yıl_Girişliler.pdf
2. Müfredat_2007_2008_2009_Yıl_Girişliler.pdf
3. Müfredat_2010_2011_2012_2013_yıl_girişliler.pdf
4. Müfredat-2014_ve_sonraki_yıl_girişliler.pdf

Dilek ve Önerileriniz İçin RİMER
(Rektörlük İletişim Merkezi)