Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Biga Meslek Yüksekokulu

İç Kontrol Standartları ve Raporları

Formlar

Ekler

2020 Yılı Birim İç Değerlendirme Raporu (KİDR) Değerlendirme Raporu Hazırlama Kılavuzu.pdf
2020 Yılı Bütçe tablosu.pdf
Akademik Personel Memnuniyet Anketi.pdf
BİGA MYO 2017 KURUM İÇ DEĞERLENDİRME RAPORU.pdf
BİGA MYO 2018 KURUM İÇ DEĞERLENDİRME RAPORU.pdf
BİGA MYO 2018 KURUM İÇ KONTROL STANDARTLARI EYLEM PLANI.pdf
BİGA MYO 2019 KURUM İÇ DEĞERLENDİRME RAPORU.pdf
Biga MYO 2020 KİDR Değerlendirme Raporu Yönetici Raporu.pdf
BİGA MYO 2020 KURUM İÇ DEĞERLENDİRME RAPORU.pdf
BİRİM RİSK DEĞERLENDİRME RAPORU.pdf
BİGA MYO 2020 KURUM İÇ DEĞERLENDİRME RAPORU (2.1).pdf
Çomu-Kurum İc Degerlendirme Raporu-2016.pdf
Ders ve Öğretim Elamını Değerlendirme Anketi.pdf
İç Kontrol Güvence Beyanı-2018.pdf
İç Kontrol Güvence Beyanı-2019.pdf
İç Kontrol Güvence Beyanı-2020.pdf
İç Kontrol Güvence Beyanı-2021.pdf
İç Kontrol Güvence Beyani.pdf
Kurum Dış Degerlendirme-formu-ek-2.pdf
Kurum İç Değerlendirme Raporu Hazırlama Kılavuzu.pdf
Kurumsal Dış Değerledirme Ölçütleri.pdf
Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı İç Kontrol Bilgilendirme Broşürü.pdf

Dilek ve Önerileriniz İçin RİMER
(Rektörlük İletişim Merkezi)