Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Biga Meslek Yüksekokulu

Elektrik Programı

Elektrik programı, Meslek Yüksekokulumuzda 1990-1991 öğretim yılında eğitim-öğretime açılan program ÖSYM Sınav türünden ve dikey geçiş'ten öğrenci alarak eğitim-öğretime başlamıştır. Program, 2017-2018 öğretim yılı itibari ile ÖSYM sınav yönetmeliğine göre YGS-1 (SAYISAL) puan türünden öğrenci almaya başlamıştır. Program, temel bilimlere yönelik derslerin yanı sıra elektrik alanına özgü teknik alanlarda ilgili bilgi ve becerilere sahip; donanımlı ara eleman ihtiyacını karşılamak üzere elektrik teknikerleri yetiştirmek için teorik ve pratik eğitim öğretim veren dört yarıyıllık bir yükseköğretim programıdır. Eğitim süresi iki yıl olan programda, teorik derslerin tamamı okulumuzda, uygulamaların büyük bir kısmı da İÇDAŞ Çelik Enerji Tersane ve Ulaşım Sanayi A.Ş'de ve Biga Şalt Tesisinde gerçekleştirilmektedir. Programa kaydolan öğrenciler, programdan mezun olabilmek için öngörülen müfredattaki toplamı 120 AKTS/ECTS olan tüm dersleri tamamlamaları ve de 30 iş günü endüstri eğitim stajlarını yapmaları gerekmektedir. Programa her yıl ortalama 40 öğrenci kayıt yaptırmaktadır, programın eğitim dili Türkçedir.

Elektrik programı öğrencileri, 2019-2020 Akademik yılından itibaren geçerli olmak üzere eğitim programlarının dördüncü yarıyılına eklenen ve öğrenciler tarafından seçmeli ders olarak seçilmesi gereken İşyeri Uygulaması Eğitimi dersini alarak eğitimlerini ilgili sektörel kurum ve kuruluşlarda tamamlayabilirler. İşbaşı eğitimi, mesleğe hazırlanma, mesleğin gerekli kıldığı bilgi ve becerileri arttırma ve mesleki becerilerini geliştirme amaçlı İşyeri Uygulaması Eğitimi dersinin yürütülmesi ve değerlendirilmesi ile ilgili temel ilke, kural ve yöntemler; Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Meslek Yüksekokulları İşyeri Uygulaması Eğitimi Yönergesine göre yapılır.

Elektrik Programının Vizyonu; Uluslar arası bilinirliği olan programımızın, geniş bir bilgiye sahip, yüksek düzeyde el becerisine olan, ileri teknoloji ve bilişim teknolojilerindeki çağdaş eğitimi bilen birey haline gelmektir.       

 Elektrik Programı Misyonu; Elektrikle çalışan bütün sistemlerin tanıtımı, çalıştırılması, arızalarının bulunması, elektrikli makine ve motorların çalışma sistemleri, elektriğin üretimi, iletimi ve dağıtımı, fabrika bakım ve kontrolünün yapılaması, elektrik tesislerinin yapılması elde edilen verilerin değerlendirilmesi gibi konulara sahip, sanayi, özel sektör ve kamunun nitelikli ara eleman ihtiyacı için kaliteli insan kaynağını yetiştirmek.

         Programımızın vizyon ve misyonunu oluşturan temel amaçlar;

 • Eğitim, öğretim ve araştırma kalitesi ile Türkiye ve dünyada tercih edilen;
 • Teknolojik gelişmelere duyarlı, toplumun ve sektör temsilcilerinin beklentilerine uygun İnsan kaynağı yetiştiren;
 • Uluslararası akademik çevrede bölümümüzü en etkin şekilde temsil eden;
 • Öğretim elemanları ile sonuç odaklı bir eğitim profili oluşturan;
 • Teknolojik yeniliklere göre kendini yenileyebilen;

           Programımız vizyon ve misyonunu oluşturan temel değerler;

 • Atatürk İlke ve İnkılâplarına bağlı olmak,
 • Vatan sevgisiyle görevini anayasa, uluslararası hukuk ilkeleri İnsan hakları ve yüksek öğretim mevzuatıyla ilgili tüm yasal düzenlemelere uyarak yerine getirmek,
 • Din, dil, ırk, milliyet, renk, düşünce farklılığı gözetmeksizin insanları sevmek ve saymak,
 • Çalışmaktan, doğruluktan ve dürüstlükten taviz vermemek,
 • Üniversitenin misyon ve vizyonuna bağlı olmak,
 • Bilimin uluslararası kabul görmesine inanmak,
 • Yenilikçi olmak, değişimi yönetmek ve gerçekleştirmek,
 • Kurumsal bağlılığa, kurum içinde uyum ve dayanışmaya önem vermek,
 • Zaman yönetimine özen göstererek sürekli mükemmelliği yakalamaya çalışmak,
 • İşimizi sevmek ve özgün araştırmalar yapmak,
 • Sürdürülebilir rekabet avantajı sağlamak.

       Program Amacı

Bu programın temel amacı; işletmelerin ve Fabrikaların elektrik işleri, ayrıca kendi adlarına açtıkları işletme ve atölyelerde elektrik üzerine iş yapabilecekleri iç ve dış çevresiyle ilişkilerini sağlayacak nitelikli, bilgili ve yaratıcı kişilikli insan kaynağı yetiştirmektir. Ayrıca plandan uygulamaya kadar tüm aşamalarda görev alabilecek, kuramsal bilgiler ile uygulamayı bir arada yürütebilen, araştırmacılık becerisi kazanmış, mesleğin ekonomik, etik ve hukuksal yönlerini kavramış çağdaş uygulamacıların yetiştirilmesi amaçlanmaktadır.

      Elektrik Programı;

Elektrikle çalışan bütün sistemlerin tanıtımı, çalıştırılması, arızalarının bulunması, elektrikli makine ve motorların çalışma sistemleri, elektriğin üretimi, iletimi ve dağıtımı, fabrika bakım ve kontrolünün yapılaması, elektrik tesislerinin yapılması elde edilen verilerin değerlendirilmesi gibi konulara sahip, elektrik üzerine iş yapabilecekleri iç ve dış çevresiyle ilişkilerini sağlayacak nitelikli, bilgili ve yaratıcı kişilikli insan kaynağı yetiştirmektir. Ayrıca plandan uygulamaya kadar tüm aşamalarda görev alabilecek, kuramsal bilgiler ile uygulamayı bir arada yürütebilen, araştırmacılık becerisi kazanmış, mesleğin ekonomik, etik ve hukuksal yönlerini kavramış çağdaş uygulamacıların yetiştirilmesi amaçlanmaktadır.

        Program Hedefi;

Program mezunlarının, yetişmiş işgücü potansiyeli olarak, çalışacakları sektörle ilgili ulusal ve uluslararası platformda yaşanan güncel gelişmeleri takip eden, iletişim becerisi yüksek, özgüveni tam, girişimci, yenilikçi ve alanında uzmanlar olarak hizmet vermeleri hedeflenmektedir.

Meslek Yüksekokulumuzda birinci öğretim ve ikinci öğretim olarak faaliyete Elektrik programı, Elektrik ve Enerji Bölümüne bağlıdır. İlk kez 1990-1991 öğretim yılında açılan ELEKTRİK Bölümü ÖSYM Sınavı Fen puan türünden ve dikey geçiş'ten öğrenci alarak eğitim-öğretime başlamıştır. Elektrik Programı, ÖSYM sınav yönetmeliğine göre 2017-2018 eğitim-öğretim yılında YGS-1 (SAYISAL) puan türünden öğrenci almaya başlamıştır. Elektrik programına kaydolan öğrenciler, programdan mezun olabilmek için öngörülen müfredattaki 120 AKTS/ECTS olan tüm dersleri almak zorundadırlar. Öğrencilerimiz mezun olmadan önce 30 iş günü staj yapmaları gerekmektedir. Bölümde stajların takibine ve sürdürülebilirliğine azami derecede önem verilmekte ve öğrencinin staja başladıktan 15 gün sonra staj yaptığı kurumdan takip yazısı istenmektedir. Öğrenciler staj teslim dosyalarını bir sonraki akademik dönemi takip eden ve ders seçimlerinin yapıldığı zaman teslim ederler.

       Öğrencilerin Programı Seçerken Sahip Olması Gereken Yetkinlikler

Sayısal bilimlere yatkınlık, analitik ve uzamsal düşünebilme, üretken olma, sorunlara çözüm önerileri geliştirebilme, ince motor kaslarını kullanabilme, fikir ve proje geliştirebilme, girişkenlik ve girişimci ruha sahip olma, belirsizliklere katlanabilme, mücadeleci ruha sahip olma, okumaktan ve yeni şeyler öğrenmekten zevk alma, yeniliklere ve değişime açık olma, günümüz dünyasında her sektördeki güncel ekonomik ve teknolojik gelişmelere takip edebilme.

        Kazanılan Derece

Bu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler, Elektrik Teknikeri Önlisans diplomasını almaya hak kazanmaktadırlar.

       Öğrencilerin Sahip Olacağı Yetkinlikler ve Kariyer Olanakları

Elektrik programını başarıyla tamamlayan öğrenciler aşağıdaki bilgi, beceri ve yetkinliklere sahip olacaklardır;

 • Elektriksel ölçmeler;
 • Meslek alanıyla ilgili terminolojiye hakim olma;
 • Kişisel ve sosyal yaşamları ile çalışma yaşamlarında diğer insanlarla kurdukları etkileşimlerinde doğru ve etkili bir iletişim için gerekli kişilerarası becerilerin kazanımı;
 • Temel ofis programlarını ve mesleki programları kullanabilme;
 • Temel Elektrik kavram, strateji ve taktikleri konusunda bilgi sahibi olma ve bir elektrik projesi tasarlayabilme;
 • Öğrencilerin profesyonel yaşamda sosyal davranış, nezaket, görgü ve protokol kurallarını bilerek uygun davranış biçimleri sergilemesi ve organizasyon yapma yeteneğini geliştirmesi;
 • Reklamcılığın temel kavram ve yaratıcı stratejileri konusunda bilgi sahibi olma ve bu bilgileri proje bağlamında uygulama;
 • Profesyonel yaşamda gerekli olan becerilere sahip olmak ve bu becerileri çalışma ortamında kullanmak;
 • Elektrik ve Elektronik alanında teknik ve teorik yeterliliğe sahip olmaktır.

       Dikey Geçiş Yapılabilen Bölümler:

Elektrik Programı mezunları, ÖSYM tarafından gerçekleştirilen Dikey Geçiş Sınavı (DGS) nda başarı göstermeleri durumunda mezuniyet alanlarıyla ilgili bir lisans programına devam etme hakkına sahiptir. Dikey Geçiş Sınavı ile geçiş yapılabilecek dört yıllık lisans bölümleri:

 • Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği
 • Bilgisayar Mühendisliği
 • Biyomedikal Mühendisliği
 • Elektrik Mühendisliği
 • Elektronik Mühendisliği
 • Elektrik-Elektronik Mühendisliği
 • Elektrik Öğretmenlikleri
 • Elektronik Öğretmenlikleri
 • Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği
 • Endüstri Mühendisliği
 • Enerji Sistemleri Mühendisliği
 • Endüstri ve Sistem Mühendisliği
 • Enerji Yönetimi
 • Havacılık Elektrik ve Elektroniği
 • Fizik
 • Fizik Mühendisliği
 • Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği
 • Mekatronik Mühendisliği
 • Meteoroloji Mühendisliği
 • Uçak Elektrik-Elektroniği
 • Uzay Bilimleri ve Teknolojileri
 • Uzay Mühendisliği

        Mezunların Meslek Profili

Elektrik programı mezunları kamu kurumlarında, özel işyerlerinde, sivil toplum kuruluşlarında veya yasal şartları sağladıktan sonra kendi işyerlerini açıp çalışabilmektedirler. Elektrik Programımızı başarıyla tamamlayan öğrenciler, elektrik, elektronik ve haberleşme sektöründe, ulusal ve çok-uluslu şirketlerde; EİE, TEİAŞ, EÜAŞ, TEDAŞ gibi kamu kurumlarında, radyo ve TV yayın kuruluşlarında, internet hizmetleri ile ilgili kuruluşlarda ve sağlık sektöründe proje çizim, araştırma - geliştirme (AR-GE), üretim ve pazarlama (satış elemanı) departmanlarında teknik tanıtım birimlerinde çeşitli iş olanaklarını elde edebilmektedir.

Ders Programı için  tıklayınız
Ders İçerikleri 
ekler kısmındadır .

Eğitim Bilgi Sistemi için tıklayınız

Bölüm Başkanı:

Dr. Öğr. Üyesi Halife ÇAĞLAR

Program Danışmanı:

Öğr. Gör. Kerim BÖYÜKATA

Programda Görevli Akademik Kadro:

Dr. Öğr. Üyesi Halife ÇAĞLAR
Öğr. Gör. Dr. İbrahim GÜNEŞ
Öğr. Gör. Selin GÜREMEN
Öğr. Gör. Musa SİLAHCİOĞLU
Öğr. Gör. Emrah OGUZ
Öğr. Gör. Kerim BÖYÜKATA

Ekler

2019 ve sonrası Elektrik Programı Ders İçerikleri(3+1).pdf
Ders içerikleri.pdf