Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Biga Meslek Yüksekokulu

Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
Yüksekokulumuzda 1992-1993 öğretim yılında eğitim-öğretime açılan Muhasebe ve Vergi Uygulamaları programı TYT puan türünden öğrenci almaktadır ve bu programdan mezun olabilmek için 103 krediyi tamamlamak gerekmektedir. Öğrencilerimiz mezun olmadan önce 30 iş günü staj yapmak zorundadır. Programa her yıl ortalama 30 öğrenci kayıt yaptırmaktadır. Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Programı İKMEP (İnsan Kaynaklarının Mesleki Eğitim Yoluyla Geliştirilmesi Projesi) kapsamındadır. Programın eğitim dili Türkçedir.
 
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları programı öğrencileri, 2019-2020 Akademik yılından itibaren geçerli olmak üzere eğitim programlarının dördüncü yarıyılına eklenen ve öğrenciler tarafından seçmeli ders olarak seçilmesi gereken İşyeri Uygulaması Eğitimi dersini alarak eğitimlerini ilgili sektörel kurum ve kuruluşlarda tamamlayabilirler. İşbaşı eğitimi, mesleğe hazırlanma, mesleğin gerekli kıldığı bilgi ve becerileri arttırma ve mesleki becerilerini geliştirme amaçlı İşyeri Uygulaması Eğitimi dersinin yürütülmesi ve değerlendirilmesi ile ilgili temel ilke, kural ve yöntemler; Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Meslek Yüksekokulları İşyeri Uygulaması Eğitimi Yönergesine göre yapılır.

Programın Amacı:

Muhasebe ve Vergi Bölümüne bağlı olarak hizmet veren Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Programı, yüksek öğrenim düzeyinde muhasebe bilimine yönelik teorik ve uygulamalı literatürü öğrencilere yüklemeye gayret ederek, piyasanın ihtiyaç duyduğu muhasebe elemanlarının yetiştirilmesine katkıda bulunur. Programımızda, zamanın gerektirdiği güncel muhasebe ve vergi uygulamaları bilgileri öğrencilere piyasanın ihtiyacından hareketle teorik ve uygulamalı olarak aktarılmaya çalışılmakta, öğrencilerin güncel mevzuat çerçevesinde yetiştirilmesi sağlanmaktadır.

Programın amacı, kamu ve özel sektör işletmelerine muhasebe alanında meslek elemanı yetiştirmektir. Öğrencilere öğrenim süreleri boyunca temel muhasebecilik bilgi ve becerileri yanında teknolojiyi kullanma bilgi ve becerisi kazandırılmaktadır. Programı bitiren öğrencilere önlisans diploması ile Muhasebe Meslek Elemanı ünvanı verilmektedir. Bölümün Temel Hedefi, mezunların muhasebe bürolarında, işletmelerin muhasebe departmanlarında, bankalarda istihdam edilme düzeylerine katkıda bulunmaktır.

Öğrencilerin Sahip Olacağı Bilgi, Beceri ve Yetkinlikler:
 • Muhasebe olaylarını anlama ve yorumlayabilme
 • Muhasebe mesleği ile ilgili çağdaş teknolojilerin önemini kavrayabilme
 • İşletmenin Muhasebe, Finans ve vergi işlevleri konusunda bilgilenme
 • Muhasebe mesleği ile ilgili yasal düzenleme ve uygulamaların önemini kavrayabilme
 • Genel muhasebe, dönem sonu muhasebe işlemleri, maliyet ve şirketler muhasebesi ile ilgili olayları ve kayıt düzenini kavrayabilme ve uygulayabilme
 • Ticari hayatta kullanılan belgeleri tanıyabilme ve ticari hayatta kullanılan defterleri mevzuata uygun usul ve esaslara göre kaydedebilme
 • Türk Vergi Sisteminin ayrıntılı konusunda bilgilendirme
 • İşletmeler için için muhasebe işlevinin önem ve özelliklerini açıklayabilme
 • Mesleği ile ilgili mevzuatı takip etmenin önemini kavrayabilme
 • Muhasebede sosyal güvenlik alanı ile ilgili konularda, iş güvenliği, işçi sağlığı hakkında bilgiye sahip olabilme
 • B anka muhasebesi konusunda bilgilenme
 • Finans yönetimi, mali tablolar ve muhasebe denetimi ile ilgili temel kavramları kavrayabilme
 • Dış ticaretin önemini kavrayarak dış ticarette kullanılan belgeleri tanıyabilme, dış ticaretin gerçekleştirilmesi ve muhasebeleştirilmesini öğrenme
 • Muhasebe ve mali müşavirlik meslek ahlakının önemini açıklayabilme
 • Muhasebe ile ilgili bilgisayar paket programlarını kullanabilme ve bilgisayar kullanarak alanı ile ilgili yazışmaları yapabilme, bilgiyi depolayabilme, depolanmış bilgileri kullanabilme
 • Alanı ile ilgili konularda, bireysel veya grup olarak araştırma ve uygulama konularında deneyim kazanma

Ders Programı için  tıklayınız...
Ders İçerikleri ekler kısmındadır.
Eğitim Bilgi Sistemi için tıklayınız...Kariyer ve Lisans Tamamlama:

Mezunlar, muhasebe bürolarında, işletmelerin muhasebe departmanlarında, bankalarda iş bulabilmektedir.

Mezun Öğrencilerimiz istedikleri takdirde, sınavsız olarak Açık Öğretim Fakültesinin İşletme veya İktisat bölümlerinin üçüncü sınıfına geçiş yaparak lisans eğitimini tamamlama hakkına sahiptirler. Ayrıca mezunlarımız Lisans Eğitimine geçişi ile ilgili, 19.02.2002 tarih ve 24676 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Meslek Yüksekokulları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkında Yönetmelik" ile Yükseköğretim Kurulunun belirlediği uygulama esasları uyarınca, mesleki eğitimlerini üst düzeye taşıyabilmek amacıyla ilgili lisans bölümlerine ÖSYM tarafından yapılan Dikey Geçiş Sınavıyla aşağıda belirtilen alanlara geçiş yapabilmektedirler.

Dikey Geçiş Yapılabilen Bölümler:

Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Programı mezunları, ÖSYM tarafından gerçekleştirilen Dikey Geçiş Sınavı (DGS) nda başarı göstermeleri durumunda mezuniyet alanlarıyla ilgili bir lisans bölümüne devam etme hakkına sahiptir. Dikey Geçiş Sınavı ile geçiş yapılabilecek lisans bölümleri:
 
 • Muhasebe
 • Muhasebe ve Finansal Yönetim
 • Muhasebe ve Finansman Öğretmenliği
 • Uluslararası Finans
 • Uluslararası İşletmecilik
 • Uluslararası Ticaret
 • Uluslararası Ticaret ve Finansman
 • Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik
 • Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri
 • İşletme
 • İktisat
 • Maliye
 • Kamu Yönetimi
 • İşletme Bilgi Yönetimi
 • İşletme Enformatiği
 • İşletme-Ekonomi
 • Lojistik Yönetim
Bölüm Başkanı:
 
Prof. Dr. Halis KALMIŞ

Program Danışmanları:

Normal Öğretim : Öğr. Gör. Selda TOPKAYA
İkinci Öğretim    : Öğr. Gör. Selda TOPKAYA
    

Programda Görevli Akademik Kadro:
 
Prof. Dr. Halis KALMIŞ
Öğr. Gör. Coşkun BORLAT
Öğr. Gör. Hülya UGUR
Öğr. Gör. Selda TOPKAYA

Ekler

Ders İçerikleri.pdf