Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Biga Meslek Yüksekokulu

Elektrik Enerjisi Üretim, İletim ve Dağıtımı

Elektrik Enerjisi Üretim, İletim ve Dağıtımı programı, Meslek Yüksekokulumuzda 2012-2013 eğitim öğretim yılında ELEKTRİK ve ENERJİ Bölümü altında eğitim-öğretime başlamıştır. Program, temel bilimlere yönelik derslerin yanı sıra elektrik alanına özgü teknik alanlarda ilgili bilgi ve becerilere sahip; konvansiyonel veya yenilenebilir kaynaklı enerji tesislerinde geleceğin donanımlı ara eleman ihtiyacını karşılamak üzere enerji teknikerleri yetiştirmek için teorik ve pratik eğitim öğretim veren dört yarıyıllık bir yükseköğretim programıdır. Eğitim süresi iki yıl olan programda, teorik derslerin tamamı okulumuzda, uygulamaların büyük bir kısmı da İÇDAŞ Çelik Enerji Tersane ve Ulaşım Sanayi A.Ş'de ve Biga Şalt Tesisinde gerçekleştirilmektedir. Şuan için sadece örgün öğretimi bulunmaktadır. Eğitim dili Türkçedir.

            Elektrik Enerjisi Üretim, İletim ve Dağıtımı Programının Vizyonu; Uluslararası bilinirliğe ulaşmış, Türkiye’nin en çok tercih edilen Enerjisi Üretim, İletim ve Dağıtımı Önlisans Programı haline gelmek.

         Elektrik Enerjisi Üretim, İletim ve Dağıtımı Programı Misyonu; Sanayi 4.0’ın gerektirdiği çağdaş görgü ve teknolojik bilgi düzeyine ulaşmak için, araştırmacı bir akademik kadro anlayışıyla çağdaş öğretim teknikleri kullanarak sanayi, özel sektör ve kamunun nitelikli ara eleman ihtiyacı için kaliteli insan kaynağını yetiştirmek.

           Programımızın vizyon ve misyonunu oluşturan temel amaçlar;

 • Eğitim, öğretim ve araştırma kalitesi ile Türkiye ve dünyada tercih edilen;
 • Teknolojik gelişmelere duyarlı, toplumun ve sektör temsilcilerinin beklentilerine uygun İnsan kaynağı yetiştiren;
 • Uluslararası akademik çevrede bölümümüzü en etkin şekilde temsil eden;
 • Öğretim elemanları ile sonuç odaklı bir eğitim profili oluşturan;
 • Teknolojik yeniliklere göre kendini yenileyebilen

           Programımız vizyon ve misyonunu oluşturan temel değerler;

 • Atatürk İlke ve İnkılâplarına bağlı olmak,
 • Vatan sevgisiyle görevini anayasa, uluslararası hukuk ilkeleri İnsan hakları ve yüksek öğretim mevzuatıyla ilgili tüm yasal düzenlemelere uyarak yerine getirmek,
 • Din, dil, ırk, milliyet, renk, düşünce farklılığı gözetmeksizin insanları sevmek ve saymak,
 • Çalışmaktan, doğruluktan ve dürüstlükten taviz vermemek,
 • Üniversitenin misyon ve vizyonuna bağlı olmak,
 • Bilimin uluslararası kabul görmesine inanmak,
 • Yenilikçi olmak, değişimi yönetmek ve gerçekleştirmek,
 • Kurumsal bağlılığa, kurum içinde uyum ve dayanışmaya önem vermek,
 • Zaman yönetimine özen göstererek sürekli mükemmelliği yakalamaya çalışmak,
 • İşimizi sevmek ve özgün araştırmalar yapmak,
 • Sürdürülebilir rekabet avantajı sağlamak.
       Program Amacı

Elektrik enerjisinin üretiminden son kullanıcıya ulaşana kadar olan süreçte mesleği ile ilgili bilgi ve becerileri sahip, konvansiyonel veya yenilenebilir kaynaklı enerji tesislerinde geleceğin donanımlı ara eleman ihtiyacını karşılamak üzere enerji teknikerleri yetiştirmektir. Ayrıca plandan uygulamaya kadar tüm aşamalarda görev alabilecek, kuramsal bilgiler ile uygulamayı bir arada yürütebilen, araştırmacılık becerisi kazanmış, mesleğin ekonomik, etik ve hukuksal yönlerini kavramış çağdaş uygulamacıların yetiştirilmesi amaçlanmaktadır.

      Elektrik Enerjisi Üretim, İletim ve Dağıtımı Programı;

Elektrik enerjisinin üretiminden son kullanıcıya ulaşana kadar olan süreçte mesleği ile ilgili bilgi ve becerileri sahip, konvansiyonel veya yenilenebilir kaynaklı enerji tesislerinde geleceğin donanımlı ara eleman ihtiyacını karşılamak üzere enerji teknikerleri yetiştirmektir. Ayrıca plandan uygulamaya kadar tüm aşamalarda görev alabilecek, kuramsal bilgiler ile uygulamayı bir arada yürütebilen, araştırmacılık becerisi kazanmış, mesleğin ekonomik, etik ve hukuksal yönlerini kavramış çağdaş uygulamacıların yetiştirilmesi amaçlamaktadır.

        Program Hedefi

Program mezunlarının, yetişmiş işgücü potansiyeli olarak, çalışacakları sektörle ilgili ulusal ve uluslararası platformda yaşanan güncel gelişmeleri takip eden, iletişim becerisi yüksek, özgüveni tam, girişimci, yenilikçi ve alanında uzmanlar olarak hizmet vermeleri hedeflenmektedir.

Meslek Yüksekokulumuzda Elektrik Enerjisi Üretim, İletim ve Dağıtımı Programı, Elektrik ve Enerji Bölümüne bağlıdır. İlk kez 2012-2013 öğretim yılında açılan program ÖSYM Sınav türünden ve dikey geçiş'ten öğrenci alarak eğitim-öğretime başlamıştır. Elektrik Enerjisi Üretim, İletim ve Dağıtımı Programı, ÖSYM sınav yönetmeliğine göre 2017-2018 öğretim yılı YGS-1 (SAYISAL) puan türünden öğrenci almaya başlamıştır. Programa kaydolan öğrenciler, programdan mezun olabilmek için öngörülen müfredattaki 120 AKTS/ECTS olan tüm dersleri tamamlamaları ve de 30 iş günü endüstri eğitim stajlarını yapmaları gerekmektedir. Bölümde stajların takibine ve sürdürülebilirliğine azami derecede önem verilmekte ve öğrencinin staja başladıktan 15 gün sonra staj yaptığı kurumdan takip yazısı istenmektedir.

       Öğrencilerin Programı Seçerken Sahip Olması Gereken Yetkinlikler

Sayısal bilimlere yatkınlık, analitik ve uzamsal düşünebilme, üretken olma, sorunlara çözüm önerileri geliştirebilme, ince motor kaslarını kullanabilme, fikir ve proje geliştirebilme, girişkenlik ve girişimci ruha sahip olma, belirsizliklere katlanabilme, mücadeleci ruha sahip olma, okumaktan ve yeni şeyler öğrenmekten zevk alma, yeniliklere ve değişime açık olma, günümüz dünyasında her sektördeki güncel ekonomik ve teknolojik gelişmelere takip edebilme.

        Kazanılan Derece

Bu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler, Enerji Teknikeri Önlisans diplomasını almaya hak kazanmaktadırlar.

       Öğrencilerin Sahip Olacağı Yetkinlikler ve Kariyer Olanakları

Elektrik Enerjisi Üretim, İletim ve Dağıtımı programını başarıyla tamamlayan öğrenciler aşağıdaki bilgi, beceri ve yetkinliklere sahip olacaklardır;

 • Meslek alanıyla ilgili terminolojiye hakim olma,
 • CAD Programını kullanarak çizim yapma,
 • Temel ofis programlarını ve mesleki programları kullanabilme,
 • Temel Elektrik, Enerji kavram ve terimlerine hakim olma,
 • Öğrencilerin profesyonel yaşamda sosyal davranış, nezaket, görgü ve protokol kurallarını bilerek uygun davranış biçimleri sergilemesi ve organizasyon yapma yeteneğini geliştirmesi,
 • İş güvenliği, işçi sağlığı, iş kazaları ve ilkyardım konusunda temel bilgilere sahip olma ve uygulama,
 • Profesyonel yaşamda gerekli olan becerilere sahip olmak ve bu becerileri çalışma ortamında kullanma,
 • Elektriksel ölçmeler,
 • Alternatif enerji kaynakları ve fosil yakıtlar konusunda bilgi sahibi olma.
 • Elektrik enerjisinin üretilmesi, iletilmesi ve de dağıtılması konusunda bilgi sahibi olma.
 • Konvansiyonel ve yenilenebilir enerji üretim tesislerini hakkında bilgi sahibi olma.

       Dikey Geçiş Yapılabilen Bölümler:

Elektrik Enerjisi Üretim, İletim ve Dağıtımı programı mezunları, ÖSYM tarafından gerçekleştirilen Dikey Geçiş Sınavı (DGS) nda başarı göstermeleri durumunda mezuniyet alanlarıyla ilgili bir lisans programına devam etme hakkına sahiptir.

 • Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği
 • Bilgisayar Mühendisliği
 • Biyomedikal Mühendisliği
 • Elektrik Mühendisliği
 • Elektronik Mühendisliği
 • Elektrik-Elektronik Mühendisliği
 • Elektrik Öğretmenlikleri
 • Elektronik Öğretmenlikleri
 • Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği
 • Endüstri Mühendisliği
 • Enerji Sistemleri Mühendisliği
 • Endüstri ve Sistem Mühendisliği
 • Enerji Yönetimi
 • Havacılık Elektrik ve Elektroniği
 • Fizik
 • Fizik Mühendisliği
 • Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği
 • Mekatronik Mühendisliği
 • Meteoroloji Mühendisliği
 • Uçak Elektrik-Elektroniği
 • Uzay Bilimleri ve Teknolojileri
 • Uzay Mühendisliği

        Mezunların Meslek Profili

Elektrik Enerjisi Üretim, İletim ve Dağıtımı Programı mezunları öncelikle konvensiyonel ve yenilenebilir enerji üretim santrallerinde, iletim ve dağıtım şalt tesislerinde; EİE, TEİAŞ, EÜAŞ, TEDAŞ gibi kamu kurumlarının, özel işyerlerinin elektrik, elektronik ve haberleşme bölümlerinde ya da yasal şartları sağladıktan sonra kendi işyerlerini açıp çalışabilmektedirler.

Ders Programı için  tıklayınız
Ders İçerikleri ekler kısmındadır.
Eğitim Bilgi Sistemi için tıklayınız
 
Bölüm Başkanı:

Dr. Öğr. Üyesi Halife ÇAĞLAR

Program Danışmanı:

Öğr. Gör. Musa SİLAHCİOĞLU

Programda Görevli Akademik Kadro:
Dr. Öğr. Üyesi Halife ÇAĞLAR
Öğr. Gör. Dr. İbrahim GÜNEŞ
Öğr. Gör. Selin GÜREMEN
Öğr. Gör. Musa SİLAHCİOĞLU
Öğr. Gör. Emrah OGUZ       
Öğr. Gör.Kerim BÖYÜKATA
 

Ekler

2014-2015 ders içerikleri.pdf
2016 ve sonrası ders içerikleri.pdf
2018 ve sonrası ders içerikleri.pdf

Dilek ve Önerileriniz İçin RİMER
(Rektörlük İletişim Merkezi)