Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Biga Meslek Yüksekokulu

“Türk Siyasal Yaşamında Darbeler: Ekonomik, Sosyal ve Hukuki Düzenimize Etkileri” paneli

Biga Meslek Yüksekokulu Müdürü Öğr. Gör.. Ertuğrul Bİilgücü’nün moderatörlüğünde “Türk Siyasal Yaşamında Darbeler: Ekonomik, Sosyal ve Hukuki Düzenimize Etkileri” paneli 07.07.2022 saat 11:00’da Teams üzerinden online olarak gerçekleştirildi.


Öğr. Gör. Dr. Ertuğrul Bilgücü’nün açılış konuşmasını yaptığı panelde Yönetim ve Organizasyon Bölümü Kooperatifçilik Programı Öğretim Görevlisi Cansu Cengiz, konferansla aynı adı taşıyan sunumunda öncelikle demokrasi kavramının kavramsal ve kuramsal kullanımlarını açıklayarak teoride ve pratikte demokrasi ve darbenin ne anlamlara geldiğine değindi. Osmanlı İmparatorluğu’nun son döneminden günümüze kadarki dönemde demokrasimizin inşa süreçlerinden bahsedilen panelde; 1960, 1971 ve 1980 darbelerinin neden olduğu yıkımlara değinilmesinin akabinde aslında bu yıkımların en büyüğünün Türk demokrasisine ve dolayısıyla millete yapılan bir vurgun olduğu belirtildi. Demokrasi bilincinin içselleştirilmesi için demokrasi, milli birlik ve milli bilinci tahsis eden kurumların en başında üniversitelerin geldiğini vurgulayan konuşmacı, 15 Temmuz darbe girişiminin başarısızlıkla sonuçlanmasının altında eskiye nazaran çok daha kolay erişilebilir yüksek öğretim kurumlarının olduğundan söz etti.

 

Akademik ve idari personel ile diğer katılımcıların iştirakleriyle gerçekleşen panel, 2021-2022 Akademik yılının son etkinliği de olması hasebiyle güzel temenniler ve şifahen bayramlaşma ile son buldu.