Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Biga Meslek Yüksekokulu

08.09.2020 Tarihli Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Senatosu Kararları

.

Karar-01) Üniversitemiz 2020-2021 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılının 05 Ekim 2020 tarihinde başlamasına ve aşağıda açıklamaları belirtilen akademik birimler dışında kalan tüm lisans ve önlisans programlarının “Uzaktan Öğretim” yöntemiyle eğitim-öğretim faaliyetlerini gerçekleştirmesine, 

-Tıp Fakültesi, 4. 5. ve 6. sınıfların sadece uygulama derslerinin yüz yüze olacak şekilde yapılması.

-Eğitim Fakültesinin, 4. sınıf “Öğretmenlik Uygulaması 1 ve Okul Deneyimi” derslerinin MEB’e bağlı okulların açılması ve MEB ile YÖK Başkanlığının kararı doğrultusunda MEB’e bağlı okullarda yüz yüze olacak şekilde yapılması.

-İlahiyat Fakültesinin, 2020-2021 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılı’nda yapılacak “Arapça Hazırlık Muafiyet Sınavının yüz yüze yapılması.

-Devlet Konservatuvarı, 1. sınıf çalgı uygulama derslerinin (Ana Çalgı I ve Eşlikli Çalma I) yüz yüze olacak şekilde yapılması.

Karar-02) Üniversitemiz lisansüstü programların, ana bilim dallarının görüşleri doğrultusunda; uzaktan, yüz yüze veya her ikisinin birlikte uygulanabildiği karma yöntemlerle eğitim-öğretim faaliyetlerini gerçekleştirmesine,

Karar-03) Üniversitemiz 2020-2021 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılı’nın uzaktan öğretim yoluyla yapılmasına ilişkin olarak;

-Staj uygulamalarının uzaktan online veya ödev şeklinde yapılmasına,

-Uzaktan yapılacak derslerin ara sınav ve yarıyıl sonu sınavlarının uzaktan online veya ödev şeklinde yapılmasına,

-Uzaktan online yapılacak derslerin tüm materyallerinin ÜBYS’ye yüklenmesine,

-Uzaktan online yapılacak her bir dersin 20 dk. süre ile gerçekleştirilmesine ve derslerin kayıtlarının alınmasına,

-Uzaktan online dersler için derslere devam şartının aranmamasına,

-Uzaktan online ders verecek öğretim elemanlarının (özel durumu olanlar hariç) Üniversitemiz içerisinde bulunan bürolarını ya da derslikleri kullanarak bu dersleri yapmalarına,

Oy birliği ile karar verilmiştir. 

Dilek ve Önerileriniz İçin RİMER
(Rektörlük İletişim Merkezi)