Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Biga Meslek Yüksekokulu

Süt ve Besi Hayvancılığı
Yüksekokulumuzda 2005-2006 öğretim yılında eğitim-öğretime açılan Süt ve Besi Hayvancılığı Programı, 2009-2010 öğretim yılından itibaren Süt ve Besi Hayvancılığı Programı olarak eğitim-öğretime devam etmektedir. ÖSYM Sınavı YGS-2 puan türünden öğrenci almaktadır ve bölümden mezun olabilmek için 89 kredi almak gerekmektedir. Öğrencilerimiz mezun olmadan önce 30 iş günü staj yapmak zorundadır. Programa her yıl ortalama kontenjan 30 öğrencidir, programın eğitim dili Türkçedir.

Programın Amacı:

Bu programın amacı; Dünya ve Türkiye hayvancılık sektöründeki bilimsel ve teknolojik gelişmeleri öğrencilere aktarmak, genel hayvan yetiştiriciliği hakkında bakım, besleme, ıslah ve sağlıkla ilgili bilgi ve beceriler ile donatmak. Bölümden Ziraat Teknikeri unvanı ile mezun olacak öğrencilerin hayvancılık sektöründeki teknik elaman ihtiyacını karşılaması hedeflenmektedir.

Öğrencilerin Sahip Olacağı Bilgi, Beceri ve Yetkinlikler:

Süt ve Besi Hayvancılığı, öğrencilere konularla ilgili teorik ve uygulamalı eğitim vermekte ve öğrencilerin hayvan yetiştiriciliğiyle ilgili temel bilgileri kazanmasını hedeflemektedir. Buna ilaveten yüksekokulumuzdaki mevcut süt atölyesi ve merkez laboratuarı sayesinde öğrencilerimize uygulama olanağı sunulmaktadır. Meslek Yüksekokulu yönetimi ve Biga ilçesi yerel yönetiminin katkılarıyla da yöredeki yem fabrikaları ve laboratuarları, Biga Ticaret Borsası yem laboratuarı, İlçe Tarım Müdürlüğü, Damızlık Birliği, Köy Koop, belediye mezbahası ve Biga çevresinde çok sayıda bulunan çiftliklerde öğrencilere eğitim dönemleri içinde ve dönemler arasında uygulama yaptırma olanağı bulunmaktadır.

Ders Programı için  tıklayınız...
Ders İçerikleri ekler kısmındadır.
Eğitim Bilgi Sistemi için tıklayınız...
 
Kariyer ve Lisans Tamamlama:

Süt ve Besi Hayvancılığı mezunları aldıkları eğitim ve öğretimle bölgesel ve ulusal düzeyde kalkınmada ihtiyaç duyulan, teknolojiyi kullanabilen, bilimsel değerleri önemseyen, mesleki olarak yetkin ve nitelikli yardımcı teknik personel olarak görev yapmaktadırlar.

Görev alanları kamu ve özel sektördeki tarım işletmeleri başta olmak üzere, veteriner klinikleri, tarımla ilgili diğer pek çok sanayi ve ilgili kuruluşlar, yem ve süt fabrikaları, gübre fabrikaları, mandıralar, gıda sektörü, yem katkı maddesi ve ilaç sanayi, tarımsal altyapı ve mekanizasyon sanayi, tarım kredi kooperatifleri, et endüstrisi ve mezbahası, deri sanayi, tarımsal yayım gibi alanlarda önemli iş imkânları bulmaktadırlar.

Mezun öğrencilerimiz istedikleri taktir de, sınavsız olarak Açık Öğretim Fakültesinin İşletme veya İktisat bölümlerinin üçüncü sınıfına geçiş yaparak lisans eğitimini tamamlama hakkına sahiptirler. Ayrıca mezunlarımız Lisans Eğitimine geçişi ile ilgili, 19.02.2002 tarih ve 24676 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Meslek Yüksekokulları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkında Yönetmelik" ile Yükseköğretim Kurulunun belirlediği uygulama esasları uyarınca, mesleki eğitimlerini üst düzeye taşıyabilmek amacıyla ilgili lisans programlarına ÖSYM tarafından yapılan Dikey Geçiş Sınavıyla aşağıda belirtilen alanlara geçiş yapabilmektedirler.

Dikey Geçiş Yapılabilen Bölümler:

Süt ve Besi Hayvancılığı Programı mezunları, ÖSYM tarafından gerçekleştirilen Dikey Geçiş Sınavı (DGS)’nda başarı göstermeleri durumunda mezuniyet alanlarıyla ilgili bir lisans programına devam etme hakkına sahiptir. Dikey Geçiş Sınavı ile mezun öğrenciler Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümlerine geçiş yapılabilirler.

Program Danışmanı:

Doç. Dr. Songül ŞENTÜRKLÜ

Programda Görevli Akademik Kadro:

Doç. Dr. Songül ŞENTÜRKLÜ

Ekler

Ders İçerikleri.pdf