Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Biga Meslek Yüksekokulu

Personel için Formlar


Personel için Formlar

Ekler

31. Madde kapsamında görev alacak kişiler için bilgi formu.pdf
Ders Telafi Programi_.xls
Final Sınavları Öğrenci Sayısı Bildirim Formu.pdf
Görev süresi uzatım işlemlerinde Araştırma Görevlisi, Öğretim Görevlisi, Okutman ve Uzmanlar için bilgi formu.pdf.doc
İlk defa OBS şifresi alacak akademik ve idari personel için şifre talep formu.pdf
Öğretim Planı Bildirim Formu.doc
PROGRAM STAJ TAKİP ÇİZELGESİ.doc
SINAV BİLGİ FORMU.pdf
Staj Dosyası Teslim Tutanağı.doc
Staj listesi teslim tutanağı.doc
Tek-üç-mazeret sınavları sınav tutanağı.doc
Telafi Dersi Öğrenci Katılım Listesi.doc
Yatay gecis değerlendirilmesi dilekçesi.docx
Yaz Okulu- Öğrencinin Başka Okula Başvurusu Değerlendirme Dilekçesi.doc
Yıllık izin talep dilekçesi.pdf