Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Biga Meslek Yüksekokulu

İdari Personel
ADI SOYADI ÜNVANI BİRİMİ/GÖREVİ
DAHİLİ
B. Ali BAŞARAN Meslek Yüksekokulu Sekreteri Meslek Yüksekokulu Sekreterliği 3812
Müfit YARDIMCI Araştırmacı Halkla İlişkiler
3823
Basri ÇORAK Şef Yazı İşleri 3815
Sevcan AYDIN Bilgisayar İşletmeni Muhasebe 3821
Elmas KEKEVE Bilgisayar İşletmeni Öğrenci İşleri 3828
Gülcan DEVELİ Bilgisayar İşletmeni Ders, Sınav Programları 3813
Tayyar ŞAKAR Bilgisayar İşletmeni Muhasebe 3821
Vedat KOCABIYIK Memur Taşınır Kayıt Kontrol, Fotokopi 3823
Yeşim TÜRK YÜKSEL Memur Öğrenci İşleri 3827
Selahattin SANDIK   Öğrenci İşleri 3828
Saide AYGÜN Sağlık Teknikeri Öğrenci İşleri 3827