Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Biga Meslek Yüksekokulu

Staj İşlemleri ve Dosyaları

BAŞVURUDAN DOSYA TESLİMİNE KADAR STAJ İŞLEMLERİ SIRALAMASI

1- Zorunlu Staj Formunun çıktısının alınarak öğrenci ile ilgili kısımların doldurulması

    Zorunlu Staj Formu ektedir.

2- Zorunlu Staj Formu ile staj koordinatörüne (program danışmanına) gidilerek staj yeri hakkında ön görüşme yapılması

    Staj Koordinatörleri ektedir.

3- Zorunlu Staj Formunun staj yapılacak olan kurum/iş yeri ile ilgili kısımlarının eksiksiz doldurulması ( Kurum/ iş yerinin unvanı, hizmet alanı, iletişim bilgileri, yetkilinin ünvanı, kurum/ iş yeri yetkilisinin imza ve kaşesi dahil)

4- Doldurulan Zorunlu Staj Formunun en geç 27.04.2018 tarihine kadar staj koordinatörüne  Staj Başvuru Teslim Tutanağı ile birlikte teslim edilmesi (Kimlik fotokopisi, İş Sağlığı ve Güvenliği  Sertifikası fotokopisi ile SGK’dan alınacak olan Genel Sağlık Sigortası Durumunu gösterir belge dahil)

    Staj Başvuru Teslim Tutanağı ektedir.

5- Staj Dosyasının Meslek Yüksekokulumuz web sayfası Öğrenci/ Staj İşlemleri ve Dosyaları linkinden indirilerek alınması

    Staj Dosyası ektedir.

6- Staj başlama tarihinden önceki bir hafta içerisinde, Meslek Yüksekokulumuz Muhasebe biriminden Sigortalı İşe Giriş Bildirgesi’nin alınması (Talep halinde,  Zorunlu Staj Formunda belirtilen öğrenci E-posta adresine mail yolu ile de gönderilebilmektedir.)

7- Stajın, belirlenen kurum/iş yerinde 30 iş günü olarak yapılması

Özel sektörde faaliyet gösteren ve devlet katkısından faydalanmak isteyen iş yerleri; ekteki İşyeri Kabul ve Sözleşme Formu ve İşletmelerde Mesleki Eğitim Sözleşmesi Formunu doldurmalıdır. Ayrıca iş yerlerinin, ücret ödendiğine dair belgeleri ücreti ödediği gün taratarak sevcanaydincomu.edu.tr adresine göndermeleri gerekmektedir. Öğrencinin, staj bitiminde söz konusu belgelerin asıllarını, Meslek Yüksekokulumuz Muhasebe bürosuna teslim etmesi zorunludur.

    İşyeri Kabul ve Sözleşme Formu ektedir.

    İşletmelerde Mesleki Eğitim Sözleşmesi Formu ektedir.

8- Staj dosyası, staj yönergesine ve ilgili programın kendi özelliklerine bağlı olarak staj koordinatörüne danışılarak hazırlanmalıdır.

   Staj Dosyası Teslim Tutanağı ektedir.

9- Yönerge ve istenilen şartlara göre hazırlanmış olan Staj Dosyası, Teslim Tutanağı ile birlikte staj koordinatörlerine  teslim edilmelidir. Teslim tarihleri; mezun  durumdaki öğrenciler için en geç 03.09.2018,  öğrenimine devam eden öğrencilerde ise en geç 05.10.2018’dir. Teslim tarihlerinden sonra getirilen staj dosyaları kabul edilmeyecek ve değerlendirmeye alınmayacaktır.

  

 

 

Ekler

2-STAJ KOORDİNATÖRLERİ.pdf
225-ZORUNLU STAJ BAŞVURU VE KABUL FORMU.doc
4-Staj Başvuru Teslim Tutanağı.pdf
7-İşyeri kabul ve sözleşme formu.pdf
7-Mesleki Eğitim Sözleşmesi.pdf
8-Staj Dosyası Teslim Tutanağı.pdf
BİGA MYO İŞYERİ STAJ SÖZLEŞMESİ.pdf
Elektrik Enerjisi Üretim İletim ve Dağıtımı.pdf
Elektrik.pdf
Gıda.pdf
İşletme.pdf
Kooperatif.pdf
Makine.pdf
Metalurji.pdf
Mobilya.pdf
Muhasebe.pdf
Otomotiv.pdf
Pazarlama.pdf
Süt ve Ürünleri.pdf
Yerel Yönetimler.pdf