Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Biga Meslek Yüksekokulu

Mezuniyet-İlişik Kesme

ÖN BİLGİLENDİRME

  1. Diplomasını bir başka kişi tarafından aldıracak öğrencilerin alacak kişiye Noter Vekaleti vermeleri zorunludur.
  2. Diploma almaya gelmeden önce Meslek Yüksekokulumuz Öğrenci işleri Bürosunu arayarak
  3. ( 0286 316 28 78 / Dahili: 3827-3828) diplomanızın hazır olduğunu teyit ediniz.
  4. Lise Diplomasının aslı kendisinde olan öğrencilerin diplomalarının aslını yanlarında getirmeleri gerekmektedir.
  5. Ziraat Bankası'nın aşağıdaki hesap numaralarına;

    Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Araştırma Proje Eğitim Kooperatifi
    IBAN : Çanakkale Kordon Şubesi: TR95 0001 0008 1359 2104 0150 01
    veya
    IBAN : Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Şubesi: TR55 0001 0022 9459 2104 0150 03

    Mezun öğrencilerimiz ÇOMÜ logolu deri kaplı diploma kabı için; yukarıda belirtilen hesap numaralarından herhangi birine 30,00 TL  yatırmaları  gerekmektedir.   

DİPLOMA ALIMINDA ÖĞRENCİ İŞLERİ BÜROSUNA TESLİM EDİLMESİ GEREKEN BELGELER:

  • Diploma ücretini yatırdığına dair banka dekontu
  • Öğrenci Kimliği
  • Taşıt Tanıtım Pulu ( alınmışsa )
  • Ağaköy- Ramazan Aydın Yerleşkesindeki Kütüphaneden İlişik Kesme Formunun Onaylattırılması

Geçici Mezuniyet Belgesi alan öğrencilerimiz daha sonra Diplomalarını alabilmeleri için aldıkları Geçici Mezuniyet Belgesinin aslını geri getirmek zorundadır

Ekler

 İlişik Kesme Formu.pdf