Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Biga Meslek Yüksekokulu

Metalurji

Makina ve Metal Teknolojileri Bölümüne bağlı Metalurji Programı Yüksekokulumuzda 2012-2013 öğretim yılında eğitim-öğretime başlamıştır. Öğrenci, 120 AKTS/ECTS kredisini tamamlayarak programdan mezun olur. Öğrencilerimiz mezun olmadan önce 30 iş günü staj yapmak zorundadır. Programa her yıl ortalama 30 öğrenci kayıt yaptırmakta olup programın eğitim dili Türkçedir.

Programın Amacı:

Bu programın temel amacı; günümüz teknolojisine uygun, endüstrinin beklentilerine cevap verecek yeterlilik ve çeşitlilikte bilgi donanımına sahip nitelikli ara elemanlar yetiştirmektir.

Ekonomisi tarım ve hayvancılığa dayalı olan bölgemizde son dönemlerde sanayi alanında önemli gelişmeler yaşanmaktadır. Ülkemizin en büyük ''özel sektör'' çelik üreticisi olan İstanbul Çelik Enerji Tersane ve Ulaşım Sanayi A.Ş. (İÇDAŞ), buna verilebilecek en somut örnektir.

Sanayinin gelişebilmesi için en önemli faktörlerden biri nitelikli çalışanların olmasıdır. Özellikle tarım toplumundan sanayi toplumuna geçiş sürecinin yaşandığı bölgemizde, bunun önemi bir kat daha artmaktadır. Programın amacı, metalik malzemeler ve özellikle çeliğin üretimi hakkında öğrencileri bilgilendirerek aranan ara eleman yetiştirmektir.

Öğrencilerin Sahip Olacağı Bilgi, Beceri ve Yetkinlikler:

Makine Ön-lisans Programını başarıyla tamamlayan öğrenciler aşağıdaki bilgi, beceri ve yetkinliklere sahip olacaklardır;

 • Endüstrinin talep ettiği bilgi ve becerilere sahip olmak
 • Takım halinde çalışma ve sorumluluk üstlenebilmek
 • İşletmelerdeki farklı düzeydeki personelle iletişim kurabilme, yazılı ve sözlü iletişim tekniklerini kullanabilmek.
 • Metallerde geri dönüşümü sağlayarak hurdaları işlemek ve ürün haline getirmek.
 
Ders Programı için  tıklayınız...
Ders İçerikleri ekler kısmındadır.
Eğitim Bilgi Sistemi için tıklayınız...

 

Kariyer ve Lisans Tamamlama:

Tekniker unvanını alan mezun öğrencilerimizin, endüstrinin Üretim, Ürün Geliştirme, Araştırma-Geliştirme, Tasarım, Planlama, Proje, Kalite Kontrol ve Bakım Onarım sektörlerinde iş bulabilme imkânları vardır.

Kamu veya özel sektör kurumlarında, çalışma ortamı gereği mühendis ve/veya diğer profesyonel yöneticiler ile yakın ilişkilerde bulunan mezun öğrencilerimiz, olanakları ölçüsünde kurdukları kendi iş yerlerinde de ülke ekonomisine hizmet verebilmektedirler.

Ayrıca mezunlarımız Lisans Eğitimine geçişi ile ilgili, 19.02.2002 tarih ve 24676 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Meslek Yüksekokulları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkında Yönetmelik" ile Yükseköğretim Kurulunun belirlediği uygulama esasları uyarınca, mesleki eğitimlerini üst düzeye taşıyabilmek amacıyla ilgili lisans programlarına ÖSYM tarafından yapılan Dikey Geçiş Sınavıyla aşağıda belirtilen dört yıllık lisans bölümlerine geçiş yapabilmektedirler.

Dikey Geçiş Yapılabilen Bölümler:
 

 • Cevher Hazırlama Mühendisliği,
 • Kimya Mühendisliği
 • Kimya Mühendisliği ve Uygulamalı Kimya,
 • Malzeme Bilimi ve Mühendisliği
 • Malzeme Mühendisliği
 • Malzeme Bilimi ve Mühendisliği
 • Metalurji ve Malzeme Mühendisliği
 • Metalurji ve Malzeme Mühendisliği
 • Tarım Makineleri

Ayrıca:

Dikey Geçiş Sınavı (DGS) İle Anadolu Üniversitesi İktisat ve İşletme Fakültesi Açıköğretim Lisans Programlarının 5. Yarıyılına Fark Dersleri Alarak Devam Edebilecek Önlisans Programları:

            - Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri (Açıköğretim),

            - İktisat (Açıköğretim),

            - Kamu Yönetimi (Açıköğretim),

            - Maliye (Açıköğretim),

            - Uluslararası İlişkiler (Açıköğretim),

            - İşletme (Açıköğretim),

            - Konaklama İşletmeciliği( Açıköğretim)

Program Danışmanı:

 Öğr. Gör. İsmail HACIKURU

Programda Görevli Akademik Kadro:

Öğr. Gör. Bahaddin ZAYİM
Öğr. Gör. İsmail HACIKURU
Öğr. Gör. Serhat FİLİZ
Öğr. Gör. Mustafa DÜNDAR


Konuk Öğretim Elemanları (İÇDAŞ):

Serdar ERDEMİŞ

M.Cem TOKSÖZ

Burçak YILMAZ

R. Çağrı ÜNZAL

Murat YILMAZ

Tamer ÖZAN

Mücahit DURAN

Serdar AKKAYA

İbrahim TANIŞMAN

Olçun ÖKSÜZ

Arzu BALLI

Bilal ŞENOL

Ulusal BAYKAN

Ayça TEKİN

Serhat ŞENYILDIZ

Ekler

2012 Girişli Öğrenciler-Metalurji Ders İçerikleri.pdf
2013 Girişli Öğrenciler-Metalurji Ders İçerikleri.pdf
2014 Girişli Öğrenciler-Metalurji Ders İçerikleri.pdf
2015 Girişli Öğrenciler-Metalurji Ders İçerikleri.pdf
2016 Girişli Öğrenciler-Metalurji Ders İçerikleri.pdf