Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Biga Meslek Yüksekokulu

Yönetim

MESLEK YÜKSEKOKULU YÖNETİMİ

Prof. Dr. Suat UĞUR Müdür
Öğr. Gör. Ertuğrul BİLGÜCÜ Müdür Yardımcısı
Öğr. Gör. Bahaddin ZAYİM Müdür Yardımcısı
B. Ali BAŞARAN Meslek Yüksekokulu Sekreteri

MESLEK YÜKSEKOKULU YÖNETİM KURULU

 Başkan  Prof. Dr. Suat UĞUR Müdür
 Üye  Öğr. Gör. Ertuğrul BİLGÜCÜ Müdür Yardımcısı
 Üye  Öğr. Gör. Bahaddin ZAYİM Müdür Yardımcısı
 Üye  Doç. Dr. Murat AKYILDIZ Pazarlama ve Reklamcılık Bölüm Başk.
 Üye  Dr. Öğr. Üyesi Ahmet UZATICI Gıda İşleme Bölüm Başk.
 Üye  Dr. Öğr. Üyesi Ayşe Gülin ESER Öğretim Üyesi
 Raportör  B. Ali BAŞARAN Raportör

MESLEK YÜKSEKOKULU KURULU

 Başkan  Prof. Dr. Suat UĞUR Müdür
 Üye  Öğr. Gör. Ertuğrul BİLGÜCÜ Müdür Yardımcısı
Üye Öğr. Gör. Bahaddin ZAYİM Müdür Yardımcısı
 Üye  Doç. Dr. Murat AKYILDIZ Pazarlama ve Reklamcılık Bölüm Başk.
Üye  Doç. Dr. Songül ŞENTÜRKLÜ Bitkisel ve Hayvansal Üretim Bölüm Başk.
 Üye  Dr. Öğr. Üyesi Ahmet UZATICI

Gıda İşleme Bölüm Başk.

Kimya ve Kimyasal İşleme Tekn. Bölüm Başk. V.

 Üye  Dr. Öğr. Üyesi Serhat SOYŞEKERCİ Yönetim ve Organizasyon Bölüm Başk.
 Üye  Dr. Öğr. Üyesi Seda YAVUZASLAN SÖYLEMEZ Muhasebe ve Vergi Bölüm Başk.
 Üye  Öğr. Gör. Zafer ÖZGÜR Mot. Araçlar ve Ulaştırma Tekn. Bölüm Başk. (Tedviren)
 Üye  Öğr. Gör. Ayşin AŞKIN Malzeme ve Malzeme İşleme Tenk. Bölüm Başk. (Tedviren)
 Üye  Öğr. Gör. İsmail HACIKURU Makine ve Metal Tekn. Bölüm Başk. (Tedviren)
 Üye  Öğr. Gör. Selin NEHİR Elektrik ve Enerji Bölüm Başk. (Tedviren)
 Raportör  B. Ali BAŞARAN Raportör