Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Biga Meslek Yüksekokulu

Makine
Yüksekokulumuzda 2005-2006 öğretim yılında eğitim-öğretime açılan Makine programı,

İKMEP (İnsan Kaynaklarının Mesleki Eğitim Yoluyla Geliştirilmesi) Projesi'ne dahildir. Öğrenci, 97 ÇOMÜ ve 120 AKTS/ECTS kredisini tamamlayarak programdan mezun olur. Öğrencilerimiz mezun olmadan önce 30 iş günü staj yapmak zorundadır. Programa her yıl ortalama 30 öğrenci kayıt yaptırmakta olup programın eğitim dili Türkçedir.

Programın Amacı:

Bu programın temel amacı; günümüz teknolojisine uygun, endüstrinin beklentilerine cevap verecek yeterlilik ve çeşitlilikte bilgi donanımına sahip nitelikli ara elemanlar yetiştirmektir.

Ekonomisi tarım ve hayvancılığa dayalı olan bölgemizde son dönemlerde sanayi alanında önemli gelişmeler yaşanmaktadır. Ülkemizin en büyük ''özel sektör'' çelik üreticisi olan İstanbul Çelik Enerji Tersane ve Ulaşım Sanayi A.Ş. (İÇDAŞ), buna verilebilecek en somut örnektir. Sanayinin gelişebilmesi için en önemli faktörlerden biri nitelikli çalışanların olmasıdır. Özellikle tarım toplumundan sanayi toplumuna geçiş sürecinin yaşandığı bölgemizde, bunun önemi bir kat daha artmaktadır. Programın amacı, her türlü talaşlı - talaşsız imalat makinelerinin kullanımı; bunlarla ilgili makine parçalarının tasarımı ve teknik resimlerinin çizilerek işlenmesi konularında çalışacak aranan ara eleman yetiştirmektir.

Öğrencilerin Sahip Olacağı Bilgi, Beceri ve Yetkinlikler:

Makine Ön-lisans Programını başarıyla tamamlayan öğrenciler aşağıdaki bilgi, beceri ve yetkinliklere sahip olacaklardır;
 
 • Endüstrinin talep ettiği bilgi ve becerilere sahip olmak
 • Takım halinde çalışma ve sorumluluk üstlenebilmek
 • İşletmelerdeki farklı düzeydeki personelle iletişim kurabilme, yazılı ve sözlü iletişim tekniklerini kullanabilmek.
 • Her türlü talaşlı - talaşsız imalat makinelerini kullanmak
 • Bir sistemin tasarlanarak teknik resimlerini çizmek
 • Tasarlanan bir parça için en uygun malzeme ve takımı seçebilmek
 • Seçilen malzemeye en uygun işleme metodu ile bir takım tezgâhında en ekonomik şartlarda parçaları işleyebilmek.
 • CNC tezgâhları için parça programlarını okumak ve yazmak.

Ders Programı için  tıklayınız...
Ders İçerikleri ekler kısmındadır.
Eğitim Bilgi Sistemi için tıklayınız...Kariyer ve Lisans Tamamlama:

Tekniker unvanını alan mezun öğrencilerimizin, endüstrinin Üretim, Ürün Geliştirme, Araştırma-Geliştirme, Tasarım, Planlama, Proje, Kalite Kontrol ve Bakım Onarım sektörlerinde iş bulabilme imkanları vardır. Ayrıca ısıtma, soğutma ve havalandırma sektörlerinde de ara eleman olarak istihdam edilebilirler.

Kamu veya özel sektör kurumlarında, çalışma ortamı gereği mühendis ve/veya diğer profesyonel yöneticiler ile yakın ilişkilerde bulunan mezun öğrencilerimiz, olanakları ölçüsünde kurdukları kendi iş yerlerinde de ülke ekonomisine hizmet verebilmektedirler.

Askeri Astsubaylığa sınavla geçiş yapabilen mezun öğrencilerimiz, istedikleri taktirde, sınavsız olarak Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesinin İşletme veya İktisat bölümlerinin üçüncü sınıfına geçiş yaparak lisans eğitimini tamamlama hakkına sahiptirler.

Ayrıca mezunlarımız Lisans Eğitimine geçişi ile ilgili, 19.02.2002 tarih ve 24676 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Meslek Yüksekokulları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkında Yönetmelik" ile Yükseköğretim Kurulunun belirlediği uygulama esasları uyarınca, mesleki eğitimlerini üst düzeye taşıyabilmek amacıyla ilgili lisans programlarına ÖSYM tarafından yapılan Dikey Geçiş Sınavıyla aşağıda belirtilen dört yıllık lisans bölümlerine geçiş yapabilmektedirler.

Dikey Geçiş Yapılabilen Bölümler:
 
 • Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği
 • Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği
 • İmalat Mühendisliği
 • Makine Mühendisliği
 • Makine ve İmalat Mühendisliği
 • Malzeme Bilimi ve Mühendisliği
 • Metalurji ve Malzeme Mühendisliği
 • Otomotiv Mühendisliği
 • Tarım Makineleri

Program Danışmanları:

Normal Öğretim : Öğr. Gör. Mustafa DÜNDAR
İkinci Öğretim     : Öğr. Gör. Serhat FİLİZ

Programda Görevli Akademik Kadro:

Öğr. Gör. Bahaddin ZAYİM
Öğr. Gör. İsmail HACIKURU
Öğr. Gör. Serhat FİLİZ
Öğr. Gör. Mustafa DÜNDAR
 

Ekler

DERS İÇERİKLERİ MAKİNE.pdf