Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Biga Meslek Yüksekokulu

İşletme Yönetimi
Bir işletmeci, çalıştığı kurumda planlama, örgütleme, düzenleme, denetim gibi genel görevlerin yanında, ürünün iyileştirilmesi, üretimin arttırılması ve ürünlerin satışı için planlar yapmak, kuruma parasal kaynak sağlamak ve kurumun parasal olanaklarını en ekonomik biçimde dağıtmak, kurumun insan gücünü en verimli olacaklar alanlarda çalıştırmak ve en uygun elemanları bulup işe almak gibi işleri dikkate almaktadır. Bu bağlamda olmak üzere işletme kaynakları üzerine yönetsel ve girişimsel çabalara azami önem vermek işletmeciliğin de temel ilkesi sayılmaktadır. Bununla birlikte

İşletme Yönetimi Programı;
 
  • Başta sosyoloji, psikoloji ve ekonomi olmak üzere diğer beşeri alanlara; matematik ve geometri gibi teknik alanlara ilgi duyan;
  • İnsan ilişkileri ve iletişime azami derecede önem veren;
  • Ekip ve proje çalışmalarına yatkın;
  • Girişimcilik ruhuna sahip;
  • Bilgisayar bilen (azami Office programı düzeyinde);
  • Yabancı dil öğrenmeye önem veren öğrenciler yetiştirmeyi amaç edinmektedir.

Meslek Yüksekokulumuzda birinci öğretim olarak ve Yönetim Dalı opsiyonuyla faaliyete geçen İşletme Yönetimi programı, Yönetim ve Organizasyon Bölümüne bağlıdır. İlk kez 2009-2010 öğretim yılında ek kontenjan yoluyla 23 öğrenci ile eğitim-öğretime başlamıştır. İşletme Yönetimi Programı, ÖSYM sınav yönetmeliğine göre TM puan türünden öğrenci almaktadır. İşletme Yönetimi programına kaydolan öğrenciler, programdan mezun olabilmek için öngörülen müfredattaki tüm dersleri almak zorundadırlar. Öğrencilerimiz mezun olmadan önce 30 iş günü staj yapmak zorundadırlar. Bölümde stajların takibine ve sürdürülebilirliğine azami derecede önem verilmekte ve öğrencinin staja başladıktan 15 gün sonra staj yaptığı kurumdan takip yazısı istenmektedir. Öğrenciler staj teslim dosyalarını bir sonraki akademik dönemi takip eden ve ders seçimlerinin yapıldığı zaman teslim ederler. İşletme Yönetimi programı kontenjanı 30'dur

Programın Amacı:

Bu programın amacı kamu ve özel sektör işletme ve kuruluşlarının üretim ve hizmet faaliyetlerinin verimli bir şekilde yürütülmesinde çalışacak, çağdaş işletmecilik anlayışına uygun ve günümüz teknolojisi ile faaliyet gösteren, meslek elemanı özelliklerine sahip ara elemanlar yetiştirmektir. Bu doğrultuda öğrencilere işletmelerin sahip oldukları para, insan gücü, bilgi ve teknolojiden en iyi biçimde yararlanmayı sağlayacak çalışma düzeninin planlanması için ofis bilgilerini arttırmaya yönelik teorik bilgiler verilmekte, uygulamalı derslerle de öğrenciler iş hayatına hazırlanmaktadır.

Öğrencilerin Sahip Olacağı Bilgi, Beceri ve Yetkinlikler:

İşletme Yönetimi meslek elemanı adayı öğrencilerimize sürekli değişen ve gelişen işletme ve yönetim alanında gerekli eğitim ve öğretimin verilmesini sağlamak amacıyla, ilgili sektörlerle işbirliği sonucu seminer, panel ve konferanslar düzenlenmekte ve işletme ziyaretlerine gidilmektedir. İşletme programından mezun olan öğrenciler başta yönetim olmak üzere kamu ve özel sektör işletmelerin tüm bölümlerinde (üretim, insan kaynakları, muhasebe, pazarlama, finansman gibi) çalışma olanaklarına sahiptirler.

Ders Programı için  tıklayınız...
Ders İçerikleri ekler kısmındadır.
Eğitim Bilgi Sistemi için tıklayınız...


Kariyer ve Lisans Tamamlama:

Öğrencilerimiz lisans öğrenimlerini son yıllarda gelişen teknolojik yenilikler bağlamında ''uzaktan eğitim'' yoluyla sürdürebilmektedirler. Benzer şekilde Açık Öğretim Fakültesi (AÖF)'nin ilgili bölümlerinde lisans eğitimlerini tamamlama olanağına sahiptirler.

Dikey Geçiş Yapılabilen Bölümler:

Mezun olan öğrenciler Dikey Geçiş Sınavına (DGS) girerek veya sınavsız aşağıda belirtilen lisans bölümlerine devam edebilmektedirler.

Bankacılık, Bankacılık ve Finans, Bankacılık ve Finansman, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, İşletme, İşletme ve Bilgi Yönetimi, İşletme Enformatiği, İşletme Öğretmenliği, İşletme Ekonomisi, Sağlık Kurumları İşletmeciliği, Sermaye Piyasası, Sigortacılık, Sigortacılık ve Risk Yönetimi, Uluslar arası Finans, Uluslar arası İşletmecilik, Uluslar arası Ticaret, Uluslar arası Ticaret ve Finansman, Uluslar arası Ticaret ve İşletmecilik, Yönetim Bilişim Sistemler.

Program Danışmanları:

Normal Öğretim : Öğr. Gör. Ergül SÖYLEMEZOĞLU
İkinci Öğretim     : Öğr. Gör. Ahmet KURT

Programda Görevli Akademik Kadro:

Yrd. Doç. Dr. Serhat SOYŞEKERCİ
Öğr. Gör. Ahmet KURT
Öğr. Gör. Ergül SÖYLEMEZOĞLU

Ekler

ders içerik.pdf