Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Biga Meslek Yüksekokulu

Gıda Teknolojisi
Gıda Teknolojisi Programı, tarım ve hayvancılığa dayalı ham maddeleri modern teknolojileri uygulayarak işleyen ve güvenli gıda üretimini sağlamak için gerekli kontrol hizmetlerini gerçekleştiren, tüketime uygun gıda maddeleri üreten ve insan beslenmesine sunan bir teknoloji dalıdır.

Yüksekokulumuzda 2009-2010 öğretim yılında eğitim-öğretime açılan Gıda Teknolojisi Programı, ÖSYM sınavı puan türünden öğrenci almaktadır. Bu bölümden mezun olabilmek için öğrencilerimizin maksimum 95 krediyi tamamlamaları gerekmektedir. Bölüm Başkanlığının önerisi üzerine açılan seçmeli derslere göre mezuniyet kredisi değişmektedir. Öğrencilerimiz, mezun olmadan önce 30 iş günü staj yapmak zorundadırlar. Programa her yıl ortalama 40 öğrenci kayıt yaptırmaktadır ve programın eğitim dili Türkçedir.

Programın Amacı:

Gıda Teknolojisi Programının amacı, hızla gelişen gıda bilimi ve gıda işleme tekniklerinin gıda sanayine adapte edilmesi ve bu tekniklerin yaygın hale getirilmesi konularında gerekli bilgi ve donanımlara sahip, gıda sanayinde hammaddelerin üretiminden başlayarak tüketici tarafından kullanımına kadar ki proses aşamalarının sağlık koşullarına uygun üretilmesini sağlayan ve sonuçlarının yorumlanmasında görev alan, çalıştığı alanla ilgili laboratuar bilgisine ve becerisine sahip ara meslek elemanı yetiştirmektir. Görevi itibariyle Gıda Teknikeri, üst düzey yönetici ve/veya mühendis ile teknisyen arasında bulunan ve teknisyenden daha fazla teorik bilgiye sahip bir ara teknik elemandır. Gıda Teknikeri, yönetime karşı sorumludur ve usta ve/veya teknisyenlerin çalışmalarını denetler.

Eğitim süresi 2 yıl olan bu programdan mezun olan öğrencilerimize önlisans diploması verilerek, Gıda Teknikeri ünvanı alırlar.

Öğrencilerin Sahip Olacağı Bilgi, Beceri ve Yetkinlikler:

Gıda Teknolojisi Ön-lisans Programını başarıyla tamamlayan öğrenciler aşağıdaki bilgi, beceri ve yetkinliklere sahip olacaklardır;
 
 • Gıda alanında hammaddeden son ürüne kadarki süreçte proses kontrolüne hakim,
 • Teorik bilgilerini pratik bilgileriyle birleştirme yeteneğine sahip,
 • Laboratuar bilgisi ve analiz yapabilme, sonuçları yorumlayabilme kabiliyetine sahip
 • Meslek alanıyla ilgili terminolojiye hakim olan,
 • Ekip çalışmalarına uyumlu, iş disiplinine hakim,
 • Gıda güvenliği ve kalite yönetim sistemleriyle ilgili bilgi ve donanımlara sahip,
 • Gıda üretimi ile çevre kirliliği arasında ilişki kurabilen, çevre korumasına duyarlı olan,
 • Güncel mesleki bilgileri takip etme ve bilimsel yayınlarına ulaşma yeteneğine sahip,

Ders Programı için  tıklayınız...
Ders İçerikleri ekler kısmındadır.
Eğitim Bilgi Sistemi için tıklayınız...


Kariyer ve Lisans Tamamlama:

Gıda Teknolojisi Programı mezunlarımız, gıda sanayi ile ilgili kamu ve özel sektör kuruluşlarında gıda teknikeri olarak çalışabilir ya da gıda işletmelerinde sorumlu yönetici olarak görev alabilirler. Görev alabilecekleri kuruluşlardan bazıları şunlardır: Tarım Orman Köy İşleri Bakanlığı Kontrol Laboratuarı, Hıfzıssıhha Enstitüsü, Belediyeler, İl Sağlık Müdürlükleri, Gıda üretimi yapan firmaların üretim-kalite kontrol departmanları, Çevre Koruma Laboratuarlarında ve Hazır yemek sektöründe sorumlu yönetici olarak çalışabilmektedirler.

Lisans programlarına dikey geçiş yapabilirler. Aynı zamanda Açık Öğretim Fakültesi İsletme ve İktisat Programlarına Lisans Öğrenimine Hazırlık Programına kayıt yaptırarak öğrenimlerine devam edebilmektedirler.

Dikey Geçiş Yapılabilen Bölümler:

Gıda Teknolojisi Programı mezunları, ÖSYM tarafından gerçekleştirilen Dikey Geçiş Sınavı (DGS) nda başarı göstermeleri durumunda mezuniyet alanlarıyla ilgili bir lisans programına devam etme hakkına sahiptir. Bununla birlikte, Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi'nin ilgili bölümüne sınavsız geçiş yaparak eğitimlerini dört yıllığa tamamlama olanakları da bulunmaktadır. Dikey Geçiş Sınavı ile geçiş yapılabilecek dört yıllık lisans bölümleri:
 
 • Beslenme ve Diyetetik
 • Bitki Koruma
 • Gıda Mühendisliği
 • Kimya
 • Tarımsal Biyoteknoloji

Program Danışmanı:

Normal Öğretim  : Dr. Öğr. Üyesi Nergis KAYA
İkinci Öğretim     : Dr. Öğr. Üyesi A. Gülin ESER

Programda Görevli Akademik Kadro:

Dr. Öğr. Üyesi A. Gülin ESER
Dr. Öğr. Üyesi Nergis KAYA
Dr. Öğr. Üyesi Fatma Burcu HARMANTEPE
Öğr. Gör. Ertuğrul BİLGÜCÜ
Öğr. Gör. Serpil ADAY

Ekler

2014-2015 ders içerikleri.pdf
2016 ve sonrası ders içerikleri.pdf