Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Biga Meslek Yüksekokulu

Elektrik

Yüksekokulumuzda 1990-1991 öğretim yılında eğitim-öğretime açılan ELEKTRİK Bölümü ÖSYM Sınavı Fen puan türünden ve dikey geçiş'ten öğrenci almaktadır Ve bölümden mezun olabilmek için 200 kredi almak gerekmektedir. Öğrencilerimiz mezun olmadan önce 40 iş günü staj yapmak zorundadır. Programa her yıl ortalama 40 öğrenci kayıt yaptırmaktadır, programın eğitim dili Türkçedir.

Programın Amacı:

Bu programın temel amacı; işletmelerin ve Fabrikaların elektrik işleri, ayrıca kendi adlarına açtıkları işletme ve atölyelerde elektrik üzerine iş yapabilecekleri iç ve dış çevresiyle ilişkilerini sağlayacak nitelikli, bilgili ve yaratıcı kişilikli insan kaynağı yetiştirmektir. Ayrıca plandan uygulamaya kadar tüm aşamalarda görev alabilecek, kuramsal bilgiler ile uygulamayı bir arada yürütebilen , araştırmacılık becerisi kazanmış, mesleğin ekonomik, etik ve hukuksal yönlerini kavramış çağdaş uygulamacıların yetiştirilmesi amaçlanmaktadır.

Öğrencilerin Sahip Olacağı Bilgi, Beceri ve Yetkinlikler:

Programı başarıyla tamamlayan öğrenciler aşağıdaki bilgi, beceri ve yetkinliklere sahip olacaklardır;
 

 • Elektriksel ölçmeler
 • Meslek alanıyla ilgili terminolojiye hakim olma.
 • Kişisel ve sosyal yaşamları ile çalışma yaşamlarında diğer insanlarla kurdukları etkileşimlerinde doğru ve etkili bir iletişim için gerekli kişilerarası becerilerin kazanımı
 • Temel ofis programlarını ve mesleki programları kullanabilme
 • Temel Elektrik kavram, strateji ve taktikleri konusunda bilgi sahibi olma ve bir elektrik projesi tasarlayabilme
 • Öğrencilerin profesyonel yaşamda sosyal davranış, nezaket, görgü ve protokol kurallarını bilerek uygun davranış biçimleri sergilemesi ve organizasyon yapma yeteneğini geliştirmesi
 • Reklamcılığın temel kavram ve yaratıcı stratejileri konusunda bilgi sahibi olma ve bu bilgileri proje bağlamında uygulama
 • Profesyonel yaşamda gerekli olan becerilere sahip olmak ve bu becerileri çalışma ortamında kullanmak
 • Elektrik ve Elektronik alanında teknik ve teorik yeterliliğe sahip olmak


Ders Programı için  tıklayınız...
Ders İçerikleri 
ekler kısmındadır .

Eğitim Bilgi Sistemi için tıklayınız...

 
Kariyer ve Lisans Tamamlama:

Bölümümüz ders programı, öğrencileri Elektrik, Elektronikve Enerji üzerine oluşturulmuş disiplinleri bilen ve uygulayabilen mezunlar yetiştirmek üzere hazırlanmaktadır. Elektrik, Elektronikve Enerji sektörünün ihtiyaçları göz önüne alınarak bilimsel ve teknolojik gelişmeler yakından izlenerek oluşturulmuştur. Elektrik Üretimi planlama, satın alma şirketleri, çeşitli kuruluşların Elektrik, Elektronikve Enerji departmanlarında çalışabilirler.

Mezun Öğrencilerimiz istedikleri taktirde, sınavsız olarak Açık Öğretim Fakültesinin İşletme veya İktisat bölümlerinin üçüncü sınıfına geçiş yaparak lisans eğitimini tamamlama hakkına sahiptirler. Ayrıca mezunlarımız Lisans Eğitimine geçişi ile ilgili, 19.02.2002 tarih ve 24676 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Meslek Yüksekokulları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkında Yönetmelik" ile Yükseköğretim Kurulunun belirlediği uygulama esasları uyarınca, mesleki eğitimlerini üst düzeye taşıyabilmek amacıyla ilgili lisans programlarına ÖSYM tarafından yapılan Dikey Geçiş Sınavıyla aşağıda belirtilen alanlara geçiş yapabilmektedirler.

Dikey Geçiş Yapılabilen Bölümler:

Elektrik, Elektronikve Enerji Programı mezunları, ÖSYM tarafından gerçekleştirilen Dikey Geçiş Sınavı (DGS) nda başarı göstermeleri durumunda mezuniyet alanlarıyla ilgili bir lisans programına devam etme hakkına sahiptir. Bununla birlikte, Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi'nin ilgili bölümüne sınavsız geçiş yaparak eğitimlerini dört yıllığa tamamlama olanakları da bulunmaktadır. Dikey Geçiş Sınavı ile geçiş yapılabilecek dört yıllık lisans bölümleri:

 

 

 • Elektrik Müh.
 • Elektrik ve elektronik müh.
 • Elektrik Öğretmenlikleri
 • Elektronik Öğretmenlikleri


Program Danışmanları:

Normal Öğretim : Öğr. Gör. Kerim BÖYÜKATA
İkinci Öğretim    : Öğr. Gör. Musa SİLAHCİOĞLU

Programda Görevli Akademik Kadro:

Öğr. Gör. İlhan SAĞLAMYÜREK
Öğr. Gör. Selin NEHİR
Öğr. Gör. Muammer CEYLAN
Öğr. Gör. Musa SİLAHCİOĞLU
Öğr. Gör. Emrah OGUZ
Öğr. Gör. Kerim BÖYÜKATA
Öğr. Gör. İbrahim GÜNEŞ

 

 

 

 

Ekler

Ders içerikleri.pdf