Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Biga Meslek Yüksekokulu

Öğr.Gör. Ergül SÖYLEMEZOĞLU Üniversitemizde Yükseköğretimde Kalite Güvence Süreçleri Hakkında Eğitimler Vermiştir

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Rektörlüğü Kalite Güvence Üst Kurulu’na Üniversitemiz Senatosunca‘‘Üst Kurul Üyesi’’ olarak atanan Meslek Yüksekokulumuz İşletme Yönetimi Program Danışmanı Öğr.Gör. Ergül SÖYLEMEZOĞLU üniversitemizin bazı birimlerine yönelik yükseköğretimde kalite güvence süreçleri hususunda çeşitli eğitimler vermiştir.

14.10.2019 tarihinde üniversitemiz Diş Hekimliği Fakültesi Dekan V. ve Başhekimi Dr. Öğr. Üyesi Celal GENÇ’in davetiyle Diş Hekimliği Fakültesi’nin tüm akademik ve idari personeline yönelik kalite bilincinin tesis edilmesi kapsamında yükseköğretimde kalite güvence ve kalite yönetimi süreçlerinin uygulanması hususunda kapsamlı bir eğitim gerçekleştirmiştir. Dekan V. Dr. Öğr. Üyesi Celal GENÇ ve Dekan Yardımcısı Doç.Dr.Esra ERCAN’ın da katılımıyla gerçekleştirilen ve yaklaşık üç buçuk saat süren eğitimde kalite yönetimi, vizyon yönetimi, stratejik planlama, iç kontrol gibi konularda katılımcı akademisyenlerin yoğun ilgisin gözlendiği görülmüştür.

24.10.2019 tarihinde ise üniversitemiz Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Murat YILDIRIM’ın davetiyle dekanlık toplantı salonunda Dekan Yardımcıları Doç.Dr. Gökhan ÇAMOĞLU ve Dr.Öğr.Üyesi Arda AKÇAL’ın da katılımlarıyla önemli bir toplantı gerçekleşmiştirilmiştir. Ziraat Fakültesi’nin öğretim üyelerine yönelik yükseköğretimde kalite güvence ve akreditasyon uygulamaları kapsamında yaklaşık iki saat süren bilgilendirme toplantısı oldukça verimli geçmiştir.

Ayrıca 28.11.2019 tarihinde üniversitemiz Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tamer DEMİR’in davetiyle dekanlık konferans salonunda Tıp Fakültesi Dekanı Sn. Prof. Dr. Tamer DEMİR’in de katılımıyla Tıp Fakültesi’nin ilgili bazı akademik ve idari personeline yönelik yükseköğretimde kalite güvence süreçleri konulu iki saat süren bir eğitim gerçekleştirilmiştir.

Başarılı geçen eğitimler sonrasında Öğr.Gör. Ergül SÖYLEMEZOĞLU’nun uhdesinde bulunan birimlere yönelik aktif danışmanlık desteği sürdürülmesi kararlaştırılmış olup diğer birimlerimiz için de benzer eğitimler verilmesi planlanmıştır. Değerli öğretim görevlimizi üniversitemizin kalite güvence sistemine sunduğu katkılardan dolayı tebrik ediyor, başarılarının artarak devamını diliyoruz.