Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Biga Meslek Yüksekokulu

Meslek Yüksekokulumuzda Program Danışmanları Toplantısı Gerçekleştirildi.

Meslek Yüksekokulumuz 2017-2018 Eğitim Öğretim Yılı Bahar yarıyılı Program Danışmanları toplantısı, 15 Şubat 2018 Perşembe günü Biga Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Suat Uğur’un başkanlığında gerçekleştirildi.

Müdür Doç. Dr. Suat Uğur konuşmasında önümüzdeki bahar döneminde yapılması planlanan faaliyetler hakkında bilgiler verdi. Uğur,  ''Bildiğiniz gibi YÖK, ön lisans programlarına kayıt işlemlerinde sınavlı sisteme geçmiştir. Bu durum ülkemiz genelinde olduğu gibi Meslek Yüksekokulumuza yerleşen öğrenci sayılarında önemli ölçüde azalmaya neden olmuştur. Bizler, ilgili alanlarımızda sektörel dinamikler ile ortak çalışmalar yapmalı ve sanayi- üniversite işbirliği içerisinde projeler geliştirmeliyiz. Ayrıca GMKA, TÜBİTAK gibi kurumların açtığı projelere katılarak önümüzdeki yaz aylarında taşınılması planlanan Ağaköy Ramazan Aydın yerleşkesindeki atölye, laboratuvar gibi eksikliklerin giderilmesine katkı sağlanabilir. 2018-2019 Eğitim-öğretim yılında özel üniversitelerde olduğu gibi; tüm programlarımız kendi tanıtımlarını en iyi şekilde yapmaları gerekmektedir. Okul yönetimi olarak her türlü desteğe hazırız.’’ demiştir. Program danışmanlarının özverili çalışmalarının eğitim öğretimin verimli ve sağlıklı olmasının yanı sıra kalite güvencesi çalışmaları yönünden de oldukça önemli olduğunu belirten Uğur; “kendilerinin konu ile ilgili katkılarını artırarak devamını bekliyoruz.’’ demiştir.

Müdür Yardımcısı Öğr. Gör. Ertuğrul Bilgücü; bahar yarıyılı ders paylaşımları,  ders programlarının ve AKTS kredilerinin güncellenmesi konularında bilgi sunmuştur.

Daha sonra öğrenci işleri biriminden Yeşim Türk Yüksel ve Selahattin Sandık; ders kayıt yenileme işlemleri, yatay geçişler ve sınavlar hakkında danışmanlara sunum yapmışlardır.

Toplantıda ayrıca Müdür Yardımcısı Öğr. Gör. Bahaddin Zayim; sınav yönetmeliğindeki değişiklikler, yeni staj yönergesi ve kalite güvencesi kapsamında yapılması gerekenler hakkında akademik personele bilgi vermiştir.

Program danışmanları toplantısı, danışmanların akademik alanlardaki görüş ve önerilerinin Müdür Doç. Dr. Suat Uğur ve ilgililer tarafından cevaplanması ile sona ermiştir.