Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Biga Meslek Yüksekokulu

Meslek Yüksekokulumuz Öğretim Elemanları VI. Uluslararası Meslek Yüksekokulları Sempozyumuna Katıldılar.

18-20 Mayıs 2017 tarihleri arasında Saraybosna/Bosna Hersek’te düzenlenen “VI. International Vocational Schools Symposium” adlı etkinliğe, Biga Meslek Yüksekokulunu temsilen Pazarlama ve Reklamcılık Bölümü öğretim görevlisi Emine ÇETİN ile Yönetim ve Organizasyon bölümü öğretim görevlisi Ahmet KURT katılmıştır.

Kongrede öğretim görevlisi Emine ÇETİN; “2008 Ekonomik Krizi Sonrası Türkiye’de Uygulanan Mesleki Eğitim Programlarının İstihdama Etkisi” başlıklı bildiri ile öğretim görevlisi Ahmet KURT ise; “Muhasebe Meslek Mensubu Adaylarının Aldıkları Eğitim Üzerine Bir Araştırma: Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Örneği” başlıklı bildirilerini sunmuşlardır.

Sarajevo Üniversitesinin düzenlemiş olduğu VI. Uluslararası Meslek Yüksekokulları Sempozyumunda Okulumuzu başarılı bir şekilde temsil eden öğretim elemanlarımız, kongre katılım belgelerini almışlardır. Kongre, bildirilerini sunan akademisyenlerin katılımıyla gerçekleştirilen gala yemeğiyle sona ermiştir.