Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Biga Meslek Yüksekokulu

İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) Eğitimi Düzenlendi.

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu'nun 17. maddesine bağlı olarak Üniversitemiz İş Sağlığı ve Güvenliği Koordinatörlüğü'nün 21.03.2016 tarih ve 68344296-199-E.31178 sayılı yazısına istinaden; Meslek Yüksekokulumuzda staj yapacak bütün öğrencilerimizin "işyerlerinde staj yapabilmeleri için" On altı (16) saat süreli İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) Eğitimi, 09-10 Mart 2017 tarihlerinde gerçekleştirilmiştir.

İSG eğitimine, 1.sınıfın tüm öğrencileri (örgün + ikinci öğretim)  ile geçen yıl söz konusu eğitime katılmayan dolayısıyla sertifika almayan ve staj yapmayan 2. sınıf ve diğer artık öğrencileri kapsayan 650 öğrenci katılmıştır. Biga Belediyesi Atatürk Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen Temel ISG Eğitimini, Üniversitemiz İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanları Adnan ŞENGÜL ve Ediz YÖRÜ vermiştir.  Eğitim sonucunda öğrenciler, staj yapacakları işyerlerine sunulmak üzere sertifika alma hakkı kazanmışlardır. Verilen eğitimle öğrencilerimizin iş hayatına ilk ciddi adımlarını attıklarını ifade eden Biga Meslek Yüksekokulu Müdür Yardımcısı Öğr. Gör. Bahaddin ZAYİM; “Eğitimin gerçekleştirilmesi için bizlere her türlü kolaylığı sağlayan Sn. Belediye Başkanımız İsmail IŞIK başta olmak üzere Atatürk Kültür Merkezi çalışanlarına teşekkür ediyoruz” demiştir.