Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Biga Meslek Yüksekokulu

Araştırma Projesi Hazırlama ve Yönetme Eğitimine Katıldık.

Meslek Yüksekokulumuz öğretim elemanları, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Proje Koordinasyon Merkezi tarafından organize edilen, Biga Ticaret ve Sanayi Odası ile Biga Sanayici ve İşadamları Derneği tarafından desteklenen Araştırma Projesi Hazırlama ve Yönetme Eğitimine katıldı. 3- 4 Mart 2018 tarihlerinde Biga Ticaret ve Sanayi Odası salonlarında gerçekleştirilen eğitime, öğretim elemanlarımızın yanı sıra Üniversitemizin diğer birimlerinden ve Biga’da faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarından katılımlar olmuştur.

Moderatörlüğünü Bozok Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof.Dr. Mustafa BÖYÜKATA’nın yaptığı eğitimde Ege Üniversitesinden Prof.Dr. Ömür Neczan ÖZMEN, Prof.Dr. Abbas TÜRNÜKLÜ, Kırklareli Üniversitesinden Doç. Dr. Rengin AK ve Üniversitemiz Proje Koordinasyon Müdürü Doç. Dr. Ali Şahin ÖRNEK tarafından projede temel kavramlar, proje fikrinin geliştirilmesi, literatür analizi, proje teklifi hazırlama, projenin planlanması ve yürütülmesi konu başlıklarında eğitim verilmiştir.   

Oldukça verimli ve eğlenceli bir ortamda gerçekleşen eğitimde ayrıca katılımcılar, gruplara ayrılarak prototip proje tasarım uygulaması yapmışlardır.  

Eğitim Programı, 4 Mart 2018 günü Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Yücel ACER’in katılımları ile gerçekleştirilen sertifika töreni ile sona ermiştir.