Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Biga Meslek Yüksekokulu

2018-2019 Akademik Yılı İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) Eğitimi Düzenlendi.

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu'nun 17. maddesine bağlı olarak Meslek Yüksekokulumuz öğrencilerinin "işyerlerinde staj yapabilmeleri için" sosyal programlarda sekiz (8) saat, teknik programlarda ise on altı (16) saat süreli İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) Eğitimi gerçekleştirilmiştir.

İSG eğitimine, 1.sınıfın tüm öğrencileri (örgün + ikinci öğretim)  ile geçen yıl söz konusu eğitime katılmayan dolayısıyla sertifika almayan ve staj yapmayan 2. sınıf ve diğer artık öğrencileri kapsayan 315 öğrenci katılmıştır.  27-28 Şubat ve 01 Mart 2019 tarihlerinde Biga İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Didem Yaman Amfisinde gerçekleştirilen Temel ISG Eğitimini, Üniversitemiz İş Sağlığı ve Güvenliği Koordinatörlüğü Uzmanı Alper TÜKEL vermiştir. Eğitimde İş Güvenliğinin genel amacı,  iş hukuku, iş güvenliği yasa ve yönetmelikleri, meslek hastalıkları, kaza ve iş kazası, dünyada ve ülkemizde iş kazası rakamları, işveren ve çalışan hakları, SGK mevzuatı gibi konularda öğrencilere bilgi sunulmuştur. Eğitim sonunda katılım sağlayan öğrenciler, staj yapacakları işyerlerine sunulmak üzere sertifika alma hakkı kazanmışlardır. Verilen eğitimle öğrencilerimizin iş hayatına ilk ciddi adımlarını attıklarını ifade eden Biga Meslek Yüksekokulu Müdür Yardımcısı Öğr. Gör. Muradiye ÖZEL ÖDÜL; “Öğrencilerimizin mezun olabilmeleri için staj yapma zorunluluğu vardır. 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’na göre de; staj yapmak isteyen öğrencilerimiz, İSG eğitimine katılarak sertifika almak zorundadırlar. Oldukça verimli geçen bu yılki eğitimlerin gerçekleştirilmesi için bizlere her türlü kolaylığı sağlayan Biga İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Sn. Prof.Dr. Bünyamin BACAK başta olmak üzere tüm fakülte çalışanlarına teşekkür ediyoruz” demiştir.