Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Biga Meslek Yüksekokulu

Yeni Koronavirüs Hastalığı Salgınında Kayıt Dondurma

Yeni Koronavirüs Hastalığı (COVID-19) nedeniyle Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı'nın 31/03/2020 tarihli Yürütme Kurulunda alınan karar gereği 2019-2020 eğitim öğretim yılı bahar dönemine münhasır olmak üzere, kayıt dondurma talebinde bulunan öğrencilerimizin başvurularının 12 Haziran 2020 tarihine kadar yapabilmeleri ile ilgili Üniversitemiz Senatosu'nun 29/05/2020 tarih ve 13 sayılı toplantısının 2 nolu kararı.