Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Biga Meslek Yüksekokulu

2018- 2019 Eğitim Öğretim Yılı Staj Takvimi

.

BİGA MESLEK YÜKSEKOKULU

2018- 2019 Eğitim Öğretim Yılı Staj Takvimi

(ÖNEMLİ TARİHLER)

İşlem No

STAJ İŞLEM ADI

EN GEÇ TARİHİ

1*

ÖĞRENCİLERİN STAJ BAŞVURU EVRAKLARINI STAJ KOORDİNATÖRÜNE (PROGRAM DANIŞMANINA) TESLİM ETMESİ 

Staj Formlarının (2 Adet- Başvuru ve Kabul Formunun) Öğrenci Tarafından Program Staj Koordinatörüne (Program Danışmanına) Teslim Edilmesi (Kimlik fotokopisi, İş Sağlığı ve Güvenliği Sertifikası fotokopisi, SGK’dan alınacak olan Genel Sağlık Sigortası Durumu Belgesi ile birlikte)

03.05.2019

2*

DANIŞMANLARIN STAJ BAŞVURU EVRAKLARINI MYSEUK BAŞKANINA TESLİM ETMESİ

Staj Formlarının Program Staj Koordinatörleri Tarafından MYSEUK Başkanına Teslim Edilmesi

10.05.2019

3*

STAJ BAŞLAMA - BİTİŞ TARİHLERİ

İş Günü Sayısı

Başlama Tarihleri

Bitiş Tarihleri

5 İŞ GÜNÜ

24.06.2019

05.08.2019

6 İŞ GÜNÜ

24.06.2019

29.07.2019

4*

STAJ DOSYALARININ TESLİM EDİLMESİ

EN GEÇ TARİHİ

Mezun Durumdaki Öğrencilerin Staj Raporu Dosyalarını Program Staj Koordinatörlerine Teslim Etmeleri

29.08.2019

Öğrenimine Devam Eden Öğrencilerin Staj Raporu Dosyalarını Program Staj Koordinatörlerine Teslim Etmeleri

11.10.2019

5*

Program Staj Koordinatörlerinin Staj ve Eğitim Uygulama Kurulu Onay Formlarını MYSEUK Başkanına Teslim Etmeleri

15.11.2019

 

AÇIKLAMALAR

1* Öğrenci, Staj Formlarını (2 Adet- Başvuru ve Kabul Formunu) kendisi ile ilgili kısmını doldurur ve “staj yapacağı kurum/işyeri ile irtibata geçerek” formlardaki kuruma ait bilgilerin (kaşeli - ıslak imzalı) tamamlanmasını sağlar. Staj Formlarını kimlik fotokopisi, iş sağlığı ve güvenliği sertifikası fotokopisi, genel sağlık sigortası durumu belgesi ile birlikte program staj koordinatörüne imza karşılığında teslim eder.

2* Staj Başvuru Formlarının staj koordinatörü tarafından incelenerek imzalanması ve onay için MYSEUK Başkanına teslim edilmesidir.

3* Stajın 30 iş günü olarak yapılacağı tarih aralıklarıdır. Staj tarihleri; kesin tarihler olup zorunlu haller dışında kesinlikle değiştirilmeyecektir.

4* Staj raporu dosyaları, Anket Formu ile birlikte program staj koordinatörüne imza karşılığında teslim edilecektir. Dosyalar, ilgili programın kendi özelliklerine bağlı olarak staj koordinatörüne danışılarak hazırlanacaktır. Teslim tarihleri, en geç tarihler olup kesinlikle uzatılmayacaktır. Bu tarihlerden sonra getirilen staj evrakı kabul edilmez ve değerlendirmeye alınmaz.

5* Staj koordinatörlerinin öğrenci staj raporu dosyalarını inceleyerek onay formlarını MYSEUK Başkanına teslim etmesidir.

Öğrencilerimiz, BAŞVURU VE KABUL FORMUNU (2 Adet) , STAJ DOSYALARINI ve aşağıda belirtilen staj evraklarını basılı veya Biga Meslek Yüksekokulu/Öğrenci/Staj İşlemleri ve Dosyaları linkinden (http:// bigamyo.comu.edu.tr/ogrenci/staj-islemleri-ve-dosyalari.html) temin edeceklerdir.

Not 1- Öğrenci, staj başvuru evraklarının eksiksiz ve zamanında hazırlanmasından sorumludur.

Not 2- Öğrencinin staja devam etmemesi durumunda; firma bmyo.comu.edu.tr mail adresine bilgi vermelidir. Ayrıca durumun öğrenci tarafından ilgili danışmana ve 0.286.3162878-3822 nolu telefona bildirilmesi zorunludur.

Not 3- Bu staj takvimi; 2018-2019 Eğitim - Öğretim yılı Bahar yarıyılından itibaren uygulanacaktır.