Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Biga Meslek Yüksekokulu

2017- 2018 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI STAJ TAKVİMİ

.

BİGA MESLEK YÜKSEKOKULU

2017- 2018 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI STAJ TAKVİMİ

(ÖNEMLİ TARİHLER)

 

İşlem NoSTAJ İŞLEM ADI

TARİHİ

1*

ÖĞRENCİLERİN

STAJ BAŞVURU EVRAKLARINI STAJ KOORDİNATÖRÜNE (PROGRAM DANIŞMANINA) TESLİMİ

Staj Formunun (Başvuru ve Kabul Formunun) Öğrenci Tarafından Program Staj Koordinatörüne (Program Danışmanına) Teslim Edilmesi (Kimlik fotokopisi, İş Sağlığı ve Güvenliği Sertifikası fotokopisi, SGK’dan alınacak olan Genel Sağlık Sigortası Durumu Belgesi ile birlikte)

27.04.2018

2*

DANIŞMANLARIN

STAJ BAŞVURU EVRAKLARINI MYSEUK BAŞKANINA TESLİMİ

Staj Formlarının Program Staj Koordinatörleri Tarafından MYSEUK Başkanına Teslim Edilmesi

11.05.2018

3*

STAJ BAŞLAMA - BİTİŞ TARİHLERİ

İş Günü Sayısı

Başlama Tarihleri

Bitiş Tarihleri

5 İŞ GÜNÜ

 25.06.2018

03.08.2018

6 İŞ GÜNÜ

25.06.2018

28.07.2018

4*

STAJ DOSYALARININ TESLİM EDİLMESİ

                                    TARİHİ

Mezun  Durumdaki Öğrencilerin Staj Raporu Dosyalarını Program Staj Koordinatörlerine Teslim Etmeleri

03.09.2018

Öğrenimine Devam Eden Öğrencilerin Staj Raporu Dosyalarını Program Staj Koordinatörlerine Teslim Etmeleri

05.10.2018

5*

Program Staj Koordinatörlerinin Staj ve Eğitim Uygulama Kurulu Onay Formlarını MYSEUK Başkanına Teslim Etmeleri

23.11.2018

AÇIKLAMALAR
1* Öğrenci, Staj Formunu (Başvuru ve Kabul Formunu) kendisi ile ilgili kısmını doldurur ve “staj yapacağı kurum/işyeri ile irtibata geçerek” formdaki kuruma ait bilgilerin (kaşeli - ıslak imzalı) tamamlanmasını sağlar. Staj Formunu, kimlik fotokopisi, iş sağlığı ve güvenliği sertifikası fotokopisi, genel sağlık sigortası durumu belgesi ile birlikte program staj koordinatörüne imza karşılığında teslim eder.
2* Staj Başvuru Formlarının staj koordinatörü tarafından incelenerek imzalanması ve onay için MYSEUK Başkanına teslim edilmesidir.
3* Stajın 30 iş günü olarak yapılacağı tarih aralıklarıdır. Staj tarihleri; kurumdan kaynaklanan farklı tarih aralıkları dışında kesinlikle değiştirilmeyecektir.
4* Staj raporu dosyaları, Anket Formu ile birlikte program staj koordinatörüne imza karşılığında teslim edilecektir. Dosyalar, ilgili programın kendi özelliklerine bağlı olarak staj koordinatörüne danışılarak hazırlanacaktır. Teslim tarihleri, en geç tarihler olup kesinlikle uzatılmayacaktır. Bu tarihlerden sonra getirilen staj evrakı kabul edilmez ve değerlendirmeye alınmaz.
5* Staj koordinatörlerinin öğrenci staj raporu dosyalarını inceleyerek onay formlarını MYSEUK Başkanına teslim etmesidir. Öğrencilerimiz, STAJ DOSYALARINI ve aşağıda belirtilen staj evraklarını basılı veya Biga Meslek Yüksekokulu/Öğrenci/Staj İşlemleri ve Dosyaları linkinden (http://bigamyo.comu.edu.tr/ogrenci/staj-islemleri-ve-dosyalari.html)(GÜNCELLENECEKTİR) temin edeceklerdir.


Ek-1. Zorunlu Staj Formu (Başvuru ve Kabul Formu)
Ek-2. Staj Çalışması Günlük Devam Çizelgesi
Ek-3. Kurum/Kuruluş Staj Değerlendirme Formu
Ek-4. Ayrılış Formu (Stajın tamamlanamaması durumunda)
Ek-5. Staj Muafiyet Dilekçesi (Ek: Çalışma Belgesi) (Farklı bir MYO’dan mezun olanlar veya aynı işyerinde en az 2 yıl kesintisiz çalışanlar için)
Ek-6. İşletmelerde Mesleki Eğitim Sözleşmesi (IŞKUR- Işbaşı eğitim programına uygun staj yapan öğrenciler için)


Not 1- Öğrenci, staj başvuru evraklarının eksiksiz ve zamanında hazırlanmasından sorumludur.
Not 2- Bu staj takvimi; 2017-2018 Eğitim - Öğretim yılı Bahar yarıyılından itibaren uygulanacaktır.